2016-01-13 11:03

2016-01-13 11:03

Hjärnblödning upptäcktes sent

KARLSTAD

En patient sökte vård på akutmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad för huvudvärk och kräkningar. Det beslutades om en röntgenundersökning, men den skjuts upp till nästa dag.

Det visar sig då att det rör sig om en hjärnblödning och patienten flyttas till Uppsala och blir kvar där i tio dagar.

Landstinget i Värmland har gjort en Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, om fördröjd diagnos som medfört allvarlig vårdskada.

Det visar sig då att det rör sig om en hjärnblödning och patienten flyttas till Uppsala och blir kvar där i tio dagar.

Landstinget i Värmland har gjort en Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, om fördröjd diagnos som medfört allvarlig vårdskada.