2015-12-30 20:14

2015-12-30 20:14

Känner sig utestängda

KARLSTAD: Flera muslimska föreningar tror de blir portade i den planerade moskén

Flera muslimska kulturföreningar i Karlstad känner sig inte välkomna till den nuvarande moskélokalen och är oroliga att det blir likadant i den planerade moskén på Rud.
– Det sägs att alla får komma dit, men det stämmer inte, säger Ata Zurmati i Afghanska kulturföreningen.

Fram till den 23 december har detaljplanen för den nya moskébyggnaden på Rud i Karlstad varit på samråd och då har man kunnat tycka till om planerna.

Det har bland andra Afghanska kulturföreningen gjort. I ett brev till Karlstads kommun är man kritiska till Islamiska kulturföreningen som står bakom initiativet till en moské.

– De säger att de är en paraplyorganisation för alla muslimska föreningar i Karlstad, men så är det inte. De företräder bara de som har samma inriktning som dem inom islam, säger Ata Zurmati i Afghanska kulturföreningens styrelse.

Enligt honom har man flera gånger försökt att få använda dagens moskélokaler på Kronoparken, men fått nej.

– Det visar att den bara är till för arabisktalande eller medlemmar i Islamiska kulturföreningen även man inte säger det, säger Ata Zurmati.

Han får stöd i den åsikten av Ali Raza i Shiamuslimska kulturföreningen.

”Fick nej till fest”

– Ja, så är det och när vi för en tid sedan ville använda lokalen för en fest blev det också nej. Vi är oroliga för att vi ska bli utestängda även i den nya moskén, säger han.

Även andra föreningar med samma bakgrund som NWT har talat med har åsikten att de inte får tillträde till den nuvarande moskélokalen.

I brevet från Afghanska kulturföreningen till kommunen uttrycker man även oro för en radikalisering av muslimerna i Karlstad om den planerade nya moskén blir verklighet.

– Så har det blivit i till exempel Örebro, Malmö och Stockholm när fler ansluter sig till moskén och följer de konservativa regler som finns där. Det kan även leda till att det hedersrelativa våldet ökar och att flickor tvingas bära hijab, säger Ata Zurmati.

– Därför vill att detta blir en moské som är öppen för alla och att det skapas ett muslimskt råd där alla muslimska föreningar ingår. Vi vill även träffa kommunen för att få till en lösning på dagens problem, fortsätter han.

Rauf Ahmadi i Islamiska kulturföreningen är oförstående till kritiken från bland andra Afghanska kulturföreningen.

– Det är inte sant att de inte är välkomna hit. De har varit med i vår verksamhet i 23 år. Varje fredag träffas 30–35 nationaliteter i vår lokal och alla är alltid välkomna hit.

”Här möts alla”

– Hos oss möts folk från hela världen och här möts olika tankar och idéer och så ska det även vara i den nya moskén. Vi ska gynna alla. Inte heller på den punkten har vi ändrat oss, säger Rauf Ahmadi.

Även Svenska kyrkan har åsikter om den planerade moskén på Rud. Man är förvånade över att det i detaljplanen att de kommande besökarna skulle kunna använda deras två parkeringar vid kyrkan på Rud. Det säger man nej till.

Fram till den 23 december har detaljplanen för den nya moskébyggnaden på Rud i Karlstad varit på samråd och då har man kunnat tycka till om planerna.

Det har bland andra Afghanska kulturföreningen gjort. I ett brev till Karlstads kommun är man kritiska till Islamiska kulturföreningen som står bakom initiativet till en moské.

– De säger att de är en paraplyorganisation för alla muslimska föreningar i Karlstad, men så är det inte. De företräder bara de som har samma inriktning som dem inom islam, säger Ata Zurmati i Afghanska kulturföreningens styrelse.

Enligt honom har man flera gånger försökt att få använda dagens moskélokaler på Kronoparken, men fått nej.

– Det visar att den bara är till för arabisktalande eller medlemmar i Islamiska kulturföreningen även man inte säger det, säger Ata Zurmati.

Han får stöd i den åsikten av Ali Raza i Shiamuslimska kulturföreningen.

”Fick nej till fest”

– Ja, så är det och när vi för en tid sedan ville använda lokalen för en fest blev det också nej. Vi är oroliga för att vi ska bli utestängda även i den nya moskén, säger han.

Även andra föreningar med samma bakgrund som NWT har talat med har åsikten att de inte får tillträde till den nuvarande moskélokalen.

I brevet från Afghanska kulturföreningen till kommunen uttrycker man även oro för en radikalisering av muslimerna i Karlstad om den planerade nya moskén blir verklighet.

– Så har det blivit i till exempel Örebro, Malmö och Stockholm när fler ansluter sig till moskén och följer de konservativa regler som finns där. Det kan även leda till att det hedersrelativa våldet ökar och att flickor tvingas bära hijab, säger Ata Zurmati.

– Därför vill att detta blir en moské som är öppen för alla och att det skapas ett muslimskt råd där alla muslimska föreningar ingår. Vi vill även träffa kommunen för att få till en lösning på dagens problem, fortsätter han.

Rauf Ahmadi i Islamiska kulturföreningen är oförstående till kritiken från bland andra Afghanska kulturföreningen.

– Det är inte sant att de inte är välkomna hit. De har varit med i vår verksamhet i 23 år. Varje fredag träffas 30–35 nationaliteter i vår lokal och alla är alltid välkomna hit.

”Här möts alla”

– Hos oss möts folk från hela världen och här möts olika tankar och idéer och så ska det även vara i den nya moskén. Vi ska gynna alla. Inte heller på den punkten har vi ändrat oss, säger Rauf Ahmadi.

Även Svenska kyrkan har åsikter om den planerade moskén på Rud. Man är förvånade över att det i detaljplanen att de kommande besökarna skulle kunna använda deras två parkeringar vid kyrkan på Rud. Det säger man nej till.