2015-12-29 16:43

2015-12-29 16:43

Extra stor älgfara på E18

KARLSTAD: Viltstängslet nedplockat vid vägbygget på Sörmon

Det gäller att se upp lite extra för älg och övrigt vilt när man kör på E18 över Sörmon väster om Karlstad.
Avverkningen av skogen för vägbygget har nämligen lett till att viltstängslet har tagits ner på en cirka tre kilometer lång sträcka.

Stora mänger skog har den senaste tiden avverkats på båda sidor om E18 mellan Smedbergsände och Skutberget på Sörmon. Det görs inför den kommande breddningen av Europavägen till fyra filer.

Arbetena har gjort att man har varit tvungna att plocka ner viltstängslet på den aktuella sträckan som är cirka tre kilometer lång. Därför har extra stora tillfälliga varningsskyltar för älg satts upp.

– Viltstängslet har varit nere i några veckor nu. Det var helt nödvändigt att plocka ner det för att man skulle få ut skogen. Nytt stängsel ska sättas upp igen så snart som möjligt.

Tar en månad

– Men det tar nog ungefär en månad till innan det kan sättas upp. Anledningen är att den avverkade skogen måste röjas undan och sedan ska det markberedas, säger Pär Tingström som är projektchef på Karlstadsföretaget Segermo entreprenad som är huvudentreprenör för vägbygget.

Några tillbud har som tur är ännu inte skett och arbetena med nya E18 följer tidsplanen. Just nu har man julledigt, men bygget startar igen efter trettonhelgen.

– Vi har hållit på med mycket schaktnings- och sprängarbeten och har även kommit i gång med bergkrossning. Dessutom är den första bron vid nya Björkåsmotet påbörjad, säger Segermo entreprenads vd Daniel Pettersson.

För närvarande arbetar ett 30-tal personer med vägbygget.

Stora mänger skog har den senaste tiden avverkats på båda sidor om E18 mellan Smedbergsände och Skutberget på Sörmon. Det görs inför den kommande breddningen av Europavägen till fyra filer.

Arbetena har gjort att man har varit tvungna att plocka ner viltstängslet på den aktuella sträckan som är cirka tre kilometer lång. Därför har extra stora tillfälliga varningsskyltar för älg satts upp.

– Viltstängslet har varit nere i några veckor nu. Det var helt nödvändigt att plocka ner det för att man skulle få ut skogen. Nytt stängsel ska sättas upp igen så snart som möjligt.

Tar en månad

– Men det tar nog ungefär en månad till innan det kan sättas upp. Anledningen är att den avverkade skogen måste röjas undan och sedan ska det markberedas, säger Pär Tingström som är projektchef på Karlstadsföretaget Segermo entreprenad som är huvudentreprenör för vägbygget.

Några tillbud har som tur är ännu inte skett och arbetena med nya E18 följer tidsplanen. Just nu har man julledigt, men bygget startar igen efter trettonhelgen.

– Vi har hållit på med mycket schaktnings- och sprängarbeten och har även kommit i gång med bergkrossning. Dessutom är den första bron vid nya Björkåsmotet påbörjad, säger Segermo entreprenads vd Daniel Pettersson.

För närvarande arbetar ett 30-tal personer med vägbygget.