2015-12-28 19:04

2015-12-28 19:04

Trafikverket ligger lågt med satsningarna på E18

KARLSTAD: Kommunen får stå för de största kostnaderna när köpcentren byggs ut trots köer och olyckor

Köpcentren på Bergvik och i Välsviken skapar köer ända ut på E18. Och det leder även till många olyckor.
Än hårdare blir trycket vid Bergvik när det nya handelsområdet vid Månsgården står klart.
Men Trafikverket planerar inga stora satsningar.

På juldagen var det kaos i trafiken både på E18 och Välsviksleden efter en olycka vid avfarten till handelsområdet när många shoppingsugna skulle besöka rean.

Det är främst av- och påfarterna till Bergvik, 61/62/45:an, centrum och Välsviken som genererar köer och olyckor.

Men trots att stadsmotorvägen snart är 50 år gammal har inte Trafikverket några stora ombyggnadsplaner. Bara vid Bergvik har ett 60-tal olyckor rapporterats sedan 2003.

– Nej, det finns inga pengar avsatta i den nationella planen för Karlstads del, säger Håkan Wennerström, regionchef på Trafikverket.

Skulle inte längre avfarter där det är mest trafik kunna minska antalet olyckor?

– Kanske, men några sådana planer finns i dagsläget inte. I stället får vi göra det bästa av den nuvarande trafiksituationen och den är ju ofta lite speciell i trånga stadsmiljöer.

Hur ska trafikmiljön vid Bergvik klara av det nya handelsområdet vid Månsgården?

– Vi måste sätta oss ner och diskutera en lösning och utgångspunkten är att trafiken till största delen ska gå på interna och lokala gator vid handelsområdet.

– Samtidigt är det viktigt att kommunen satsar mycket på kollektivtrafik för att hålla nere biltrafiken. Ett samarbete med oss kring trafiksäkerheten kommer det också att bli, säger Håkan Wennerström.

Han konstaterar att det är oerhört viktigt att få till en bra lösning av trafiken kring Bergvik där Trafikverket ska bygga om E18 från Skutberget till Hultsbergsmotet till 1+1-väg med vajer för att göra sträckan säkrare.

– Annars innebär det att vi tappar den tidsvinst som skapas när vi anlägger 2+2-vägen över Sörmon.

För Välsvikens del planerar kommunen att bygga en rondell där avfarten från E18 möter Välsviksleden för att få till ett bättre trafikflöde.

På juldagen var det kaos i trafiken både på E18 och Välsviksleden efter en olycka vid avfarten till handelsområdet när många shoppingsugna skulle besöka rean.

Det är främst av- och påfarterna till Bergvik, 61/62/45:an, centrum och Välsviken som genererar köer och olyckor.

Men trots att stadsmotorvägen snart är 50 år gammal har inte Trafikverket några stora ombyggnadsplaner. Bara vid Bergvik har ett 60-tal olyckor rapporterats sedan 2003.

– Nej, det finns inga pengar avsatta i den nationella planen för Karlstads del, säger Håkan Wennerström, regionchef på Trafikverket.

Skulle inte längre avfarter där det är mest trafik kunna minska antalet olyckor?

– Kanske, men några sådana planer finns i dagsläget inte. I stället får vi göra det bästa av den nuvarande trafiksituationen och den är ju ofta lite speciell i trånga stadsmiljöer.

Hur ska trafikmiljön vid Bergvik klara av det nya handelsområdet vid Månsgården?

– Vi måste sätta oss ner och diskutera en lösning och utgångspunkten är att trafiken till största delen ska gå på interna och lokala gator vid handelsområdet.

– Samtidigt är det viktigt att kommunen satsar mycket på kollektivtrafik för att hålla nere biltrafiken. Ett samarbete med oss kring trafiksäkerheten kommer det också att bli, säger Håkan Wennerström.

Han konstaterar att det är oerhört viktigt att få till en bra lösning av trafiken kring Bergvik där Trafikverket ska bygga om E18 från Skutberget till Hultsbergsmotet till 1+1-väg med vajer för att göra sträckan säkrare.

– Annars innebär det att vi tappar den tidsvinst som skapas när vi anlägger 2+2-vägen över Sörmon.

För Välsvikens del planerar kommunen att bygga en rondell där avfarten från E18 möter Välsviksleden för att få till ett bättre trafikflöde.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.