2015-12-16 17:05

2015-12-16 17:25

Stadshuset sålt till Solbergs IT-företag

KARLSTAD: Politikerna i teknik- och fastighetsnämnden oeniga

Med minsta möjliga marginal – fem röster mot fem varför ordförandes röst avgjorde – har teknik- och fastighetsnämnden nu beslutat att sälja Stadshuset till it-företaget My Life Diary.

Det formella namnet på köparen är MSTWBG Fastigheter AB.

Bolaget köper Stadshuset, inklusive den 4 100 kvadratmeter stora och centralt belägna tomten.

Köpeskillingen är 51 miljoner kronor.

Men en tilläggsköpeskilling ska betalas om någon del av marken används till annat än kontor eller bostäder. Då stiger priset med 29 444 kronor per kvadratmeter.

Stiger med 53 miljoner

Om exempelvis hela nedervåningen, efter den planändring som nu ska genomföras, får användas för handelsändamål, stiger prislappen med 53 miljoner.

För varje kvadratmeter ökad byggrätt på fastigheten stiger priset med ytterligare 2 000 kronor.

Köparen och aktieägarna måste vara majoritetsägare i bolaget under minst två år efter tillträdet. Och de får inte sälja Stadshuset eller tomten innan två efter tillträdet.

Avstod

Göran Frödin (M) avstod från att rösta.

– Jag har en annan uppfattning, säger han utan att vilja utveckla saken mera.

Nämnden har elva ledamöter, fem röstade ja, fem röstade nej. Ordförande Henrik Landers (C) röst avgjorde frågan till majoritetens fördel.

S och V reserverade sig mot beslutet.

– Vi anser att beslutet brister i affärsmässighet, säger Anders Tallgren (S), nämndens vice ordförande.

Långt ifrån

– Köpeskillingen är långt ifrån den högsta värderingen på 104 miljoner och det konkreta budet på 100 miljoner som kommunen fått från en lokal fastighetsägare. Man ska heller inte släppa ifrån sig tomten. Den framtida värdestegringen på marken ska naturligtvis tillfalla kommuninvånarna, inte ett privat bolag.

Henrik Lander är nöjd med beslutet.

Lyckades inte

– Vi får nya och nygamla intressenter som vill utveckla fastigheten och ett nytt bolag. Jättepositivt att de väljer Karlstad och inte Stockholm eller Nacka.

Ni lyckades inte hålla ihop inom alliansen?

– Så är det i vissa frågor. När kommunen gör affärer kan man komma till olika slutsatser.

Hur stora förändringar av detaljplanen blir det?

– Det avgör stadsbyggnadsnämnden. Nu har vi tagit höjd för att få bra betalt om man kommer att tillåta handel i Stadshuset, säger Henrik Lander.

Det formella namnet på köparen är MSTWBG Fastigheter AB.

Bolaget köper Stadshuset, inklusive den 4 100 kvadratmeter stora och centralt belägna tomten.

Köpeskillingen är 51 miljoner kronor.

Men en tilläggsköpeskilling ska betalas om någon del av marken används till annat än kontor eller bostäder. Då stiger priset med 29 444 kronor per kvadratmeter.

Stiger med 53 miljoner

Om exempelvis hela nedervåningen, efter den planändring som nu ska genomföras, får användas för handelsändamål, stiger prislappen med 53 miljoner.

För varje kvadratmeter ökad byggrätt på fastigheten stiger priset med ytterligare 2 000 kronor.

Köparen och aktieägarna måste vara majoritetsägare i bolaget under minst två år efter tillträdet. Och de får inte sälja Stadshuset eller tomten innan två efter tillträdet.

Avstod

Göran Frödin (M) avstod från att rösta.

– Jag har en annan uppfattning, säger han utan att vilja utveckla saken mera.

Nämnden har elva ledamöter, fem röstade ja, fem röstade nej. Ordförande Henrik Landers (C) röst avgjorde frågan till majoritetens fördel.

S och V reserverade sig mot beslutet.

– Vi anser att beslutet brister i affärsmässighet, säger Anders Tallgren (S), nämndens vice ordförande.

Långt ifrån

– Köpeskillingen är långt ifrån den högsta värderingen på 104 miljoner och det konkreta budet på 100 miljoner som kommunen fått från en lokal fastighetsägare. Man ska heller inte släppa ifrån sig tomten. Den framtida värdestegringen på marken ska naturligtvis tillfalla kommuninvånarna, inte ett privat bolag.

Henrik Lander är nöjd med beslutet.

Lyckades inte

– Vi får nya och nygamla intressenter som vill utveckla fastigheten och ett nytt bolag. Jättepositivt att de väljer Karlstad och inte Stockholm eller Nacka.

Ni lyckades inte hålla ihop inom alliansen?

– Så är det i vissa frågor. När kommunen gör affärer kan man komma till olika slutsatser.

Hur stora förändringar av detaljplanen blir det?

– Det avgör stadsbyggnadsnämnden. Nu har vi tagit höjd för att få bra betalt om man kommer att tillåta handel i Stadshuset, säger Henrik Lander.