2015-12-16 18:05

2015-12-16 18:05

Gymnasiesärskolan ska förändras

KARLSTAD

Gymnasiesärskolan ska omorganiseras. Detta för att kunna erbjuda eleverna utbildning med högre kvalitet och bredare utbud. Det beslutade Karlstads-Hammarö gymnasienämnd på onsdagen.

Den nya organisationen innebär bland annat att basen blir på Sundstagymnasiet i stället för som i dag på tre skolor. En biträdande rektor leder ett multikompetent team bestående av bland annat pedagoger, assistenter och vägledare.

Det finns möjlighet att utöka programutbudet fler program. Karaktärsämnen förläggs till den gymnasieskola som erbjuder liknande program och har bra lokaler och utrustning.

Den nya organisationen innebär bland annat att basen blir på Sundstagymnasiet i stället för som i dag på tre skolor. En biträdande rektor leder ett multikompetent team bestående av bland annat pedagoger, assistenter och vägledare.

Det finns möjlighet att utöka programutbudet fler program. Karaktärsämnen förläggs till den gymnasieskola som erbjuder liknande program och har bra lokaler och utrustning.