2015-12-16 18:22

2015-12-16 18:22

Förbereder tillbyggnad av skola

KARLSTAD

Nu ska upphandlingen för den planerade om- och tillbyggnaden av Hultsbergsskolan göras. Kommunen ska även anta en entreprenör för projektet. Dagens skola är sliten och trång.

Hela skolan kommer omfattas av om- och tillbyggnationerna som skall genomföras under två läsår med start sommaren 2016.

Etapp 1 innefattar förskolan, F-6, särskolans yngregrupp samt en ny idrottshall. Kök och matsal kommer att byggas om i samband med sommaren 2016. Etapp 2 kommer att innefatta högstadiet och administrationen. Kostnaderna beräknas till 194 miljoner kronor.

 

Hela skolan kommer omfattas av om- och tillbyggnationerna som skall genomföras under två läsår med start sommaren 2016.

Etapp 1 innefattar förskolan, F-6, särskolans yngregrupp samt en ny idrottshall. Kök och matsal kommer att byggas om i samband med sommaren 2016. Etapp 2 kommer att innefatta högstadiet och administrationen. Kostnaderna beräknas till 194 miljoner kronor.