2015-12-15 06:00

2015-12-15 06:00

Öppet för snabbt fastighetsklipp

KARLSTAD: Stadshuset kan få ny ägare om två år

Två år.
Länge än så behöver inte Mikael Solberg och de andra delägarna i it-företaget My Life Diary vänta om de vill sälja Stadshuset och den attraktiva tomten.

På onsdag planerar den blågröna majoriteten att klubba igenom beslutet att sälja Stadshuset på teknik- och fastlighetsnämndens sammanträde.

Överlåta

Enligt det nya förslaget till köpeavtal, som NWT skrev om i lördags, måste köparna förbinda att inte - vare sig helt eller delvis - överlåta markområdet inom 24 månader från tillträdesdagen, den 1 april 2016.

Köparen och aktieägarna måste också vara majoritetsägare i bolaget som köper Stadshuset och tomten i minst 24 månader efter tillträdesdagen.

Varför finns den här klausulen med i köpeavtalet, är ni rädda för att köparna bara är ute efter att göra ett snabbt fastighetsklipp?

– Längre tid än två år går inte att reglera, det är den rättspraxis som gäller, säger teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C).

Olika bolag

Formell köpare av Stadshuset är ett helägt dotterbolag till My Life Diary som är ett arbetsnamn på it-företaget. Bolaget är registrerat under namnet MSTWBG som är tre olika bolag: MSTWBG Intressenter AB, Fastigheter AB och Stockholm AB.

Bolagets etablering anses vara av så stort intresse att kommunen låter tomten ingå i köpet.

– Vi får in en ny aktör och vilket kan leda till nya etableringar. För en del aktörer är det viktigt att man äger marken, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Sannolikt

I kommunledningskontorets tjänsteyttrande står det att man är av uppfattningen ”att det sannolikt finns en stor potential i de tjänster företaget har för avsikt att producera”.

Det låter inte som ni är helt övertygade om att bolaget kommer att bli framgångsrikt?

– Det kan man aldrig vara. Vi har haft en dialog med företaget under ett par års tid, följt deras utveckling, hjälpt dem att etablera sig uppe på Innovation park och fått dem att flyta sin verksamhet från Stockholm till Karlstad.

– Inget av det de har utsatt sig att göra har misslyckats, De har investerare bakom sig som satsar sina egna pengar i detta och uppenbarligen tror på projektet. Dessutom har de fastighetskompetens och både resurser om möjligheter att göra någonting bra av fastigheten.

Varför vill ni inte sälja Stadshuset till högstbjudande?

– Det är mycket som spelar in när vi avyttrar vår mark än just högsta priset. Vi lägger nästan aldrig ut mark till högstbjudande.

På onsdag planerar den blågröna majoriteten att klubba igenom beslutet att sälja Stadshuset på teknik- och fastlighetsnämndens sammanträde.

Överlåta

Enligt det nya förslaget till köpeavtal, som NWT skrev om i lördags, måste köparna förbinda att inte - vare sig helt eller delvis - överlåta markområdet inom 24 månader från tillträdesdagen, den 1 april 2016.

Köparen och aktieägarna måste också vara majoritetsägare i bolaget som köper Stadshuset och tomten i minst 24 månader efter tillträdesdagen.

Varför finns den här klausulen med i köpeavtalet, är ni rädda för att köparna bara är ute efter att göra ett snabbt fastighetsklipp?

– Längre tid än två år går inte att reglera, det är den rättspraxis som gäller, säger teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C).

Olika bolag

Formell köpare av Stadshuset är ett helägt dotterbolag till My Life Diary som är ett arbetsnamn på it-företaget. Bolaget är registrerat under namnet MSTWBG som är tre olika bolag: MSTWBG Intressenter AB, Fastigheter AB och Stockholm AB.

Bolagets etablering anses vara av så stort intresse att kommunen låter tomten ingå i köpet.

– Vi får in en ny aktör och vilket kan leda till nya etableringar. För en del aktörer är det viktigt att man äger marken, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Sannolikt

I kommunledningskontorets tjänsteyttrande står det att man är av uppfattningen ”att det sannolikt finns en stor potential i de tjänster företaget har för avsikt att producera”.

Det låter inte som ni är helt övertygade om att bolaget kommer att bli framgångsrikt?

– Det kan man aldrig vara. Vi har haft en dialog med företaget under ett par års tid, följt deras utveckling, hjälpt dem att etablera sig uppe på Innovation park och fått dem att flyta sin verksamhet från Stockholm till Karlstad.

– Inget av det de har utsatt sig att göra har misslyckats, De har investerare bakom sig som satsar sina egna pengar i detta och uppenbarligen tror på projektet. Dessutom har de fastighetskompetens och både resurser om möjligheter att göra någonting bra av fastigheten.

Varför vill ni inte sälja Stadshuset till högstbjudande?

– Det är mycket som spelar in när vi avyttrar vår mark än just högsta priset. Vi lägger nästan aldrig ut mark till högstbjudande.

My Life Diary

I styrelsen för MSTWBG i Stockholm AB sitter Mikael Solberg, Josefin Knarrström Bergh, Börge Leiv Granli, Niklas Järvhammar och Thomas Wenngren.

Källa: MSTWBG