2015-12-15 19:36

2015-12-15 21:51

Landstingsstopp för hyrsjuksköterskor

EKONOMI: 40 tjänster har redan försvunnit

I höst har antalet landstingsanställda minskat med 40 personer, intaget av hyrsjuksköterskor har strypts och alla vakanser prövas. Den stora personalbantningen på 300 tjänster presenteras först i januari.
Prognosen om ett totalt underskott för helåret på 137 miljoner kronor ser ut att hålla.

– Läget är fortfarande ansträngt, men vi är på rätt väg, säger landstingsstyrelsens ordförande, Fredrik Larsson (M), och trycker bland annat på att landstinget i november hade 40 färre anställda än i september, samt att nettokostnadsutvecklingen minskat något.

– Vår bedömning är att vi kommer att klara den prognos som gällde när vi tog delårsbokslutet i augusti.

300 tjänster ska bort

Enligt den blir det negativa resultatet för helåret 2015 137 miljoner; en differens mot budget med 199 miljoner kronor.

Sparbetinget på 380 miljoner kronor för nästa år ligger fast. I det ingår en minskad bemanning med 300 heltidstjänster, vilket ska dra in 150 miljoner kronor.

– Vi har fortfarande inget att säga om vilka områden som berörs. Inriktningen är att alla verksamheter ska dra ner på sina kostnader med 2 procent, även de som håller sig inom ramen. Utöver det har vi en riktad neddragning med ytterligare 2 procent för de verksamheter som har underskott, eller som har ökat sin bemanning. Nu kvalitetssäkrar vi de siffror vi fått från verksamheterna. i januari presenterar vi hur övertaligheten ser ut, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.

De 40 tjänsterna som redan har försvunnit, var fanns de?

– Det kan jag inte svara på exakt. Men vi har inte sagt upp någon. Däremot tillsätter vi inga vakanser utan en rejäl prövning.

Räknas de 40 tjänsterna av från de 300 som ska försvinna nästa år?

– Nej, säger Andersson.

Hyrsköterskor stoppas

En annan åtgärd är att landstinget slutat att kontraktera nya hyrsjuksköterskor.

– Tidigare har vi sagt att vi är restriktiva, nu har vi sagt att det är stopp, säger Gunilla Andersson.

Ett 30-tal vårdplatser är redan stängda på grund av sjuksköterskebrist; är hyrstoppet definitivt?

– I princip. Patientsäkerheten måste självklart styra, men det ska mycket till för att vi ska ta in nya hyrsjuksköterskor. Däremot jobbar några med längre kontrakt fortfarande kvar.

Den totala kostnaden för hyrpersonal har i år varit 147 miljoner kronor, varav 131,5 miljoner rör hyrläkare. Kostnaden har ökat med nästan 50 procent på ett år.

Vad beror det på?

– Framför allt beror det på att vi har stor brist på allmänläkare, psykiatriläkare samt att det på Arvika sjukhus saknas kirurger, säger Gunilla Andersson.

Landstingsstyrelsen godkände vid tisdagens sammanträde månadsrapporten, men (S) och (V) lämnade en protokollsanteckning.

– Vi är inte riktigt så optimistiska som majoriteten, säger Ulric Andersson (S).

– Läget är fortfarande ansträngt, men vi är på rätt väg, säger landstingsstyrelsens ordförande, Fredrik Larsson (M), och trycker bland annat på att landstinget i november hade 40 färre anställda än i september, samt att nettokostnadsutvecklingen minskat något.

– Vår bedömning är att vi kommer att klara den prognos som gällde när vi tog delårsbokslutet i augusti.

300 tjänster ska bort

Enligt den blir det negativa resultatet för helåret 2015 137 miljoner; en differens mot budget med 199 miljoner kronor.

Sparbetinget på 380 miljoner kronor för nästa år ligger fast. I det ingår en minskad bemanning med 300 heltidstjänster, vilket ska dra in 150 miljoner kronor.

– Vi har fortfarande inget att säga om vilka områden som berörs. Inriktningen är att alla verksamheter ska dra ner på sina kostnader med 2 procent, även de som håller sig inom ramen. Utöver det har vi en riktad neddragning med ytterligare 2 procent för de verksamheter som har underskott, eller som har ökat sin bemanning. Nu kvalitetssäkrar vi de siffror vi fått från verksamheterna. i januari presenterar vi hur övertaligheten ser ut, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.

De 40 tjänsterna som redan har försvunnit, var fanns de?

– Det kan jag inte svara på exakt. Men vi har inte sagt upp någon. Däremot tillsätter vi inga vakanser utan en rejäl prövning.

Räknas de 40 tjänsterna av från de 300 som ska försvinna nästa år?

– Nej, säger Andersson.

Hyrsköterskor stoppas

En annan åtgärd är att landstinget slutat att kontraktera nya hyrsjuksköterskor.

– Tidigare har vi sagt att vi är restriktiva, nu har vi sagt att det är stopp, säger Gunilla Andersson.

Ett 30-tal vårdplatser är redan stängda på grund av sjuksköterskebrist; är hyrstoppet definitivt?

– I princip. Patientsäkerheten måste självklart styra, men det ska mycket till för att vi ska ta in nya hyrsjuksköterskor. Däremot jobbar några med längre kontrakt fortfarande kvar.

Den totala kostnaden för hyrpersonal har i år varit 147 miljoner kronor, varav 131,5 miljoner rör hyrläkare. Kostnaden har ökat med nästan 50 procent på ett år.

Vad beror det på?

– Framför allt beror det på att vi har stor brist på allmänläkare, psykiatriläkare samt att det på Arvika sjukhus saknas kirurger, säger Gunilla Andersson.

Landstingsstyrelsen godkände vid tisdagens sammanträde månadsrapporten, men (S) och (V) lämnade en protokollsanteckning.

– Vi är inte riktigt så optimistiska som majoriteten, säger Ulric Andersson (S).

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.