2015-12-12 06:00

2015-12-12 06:11

Så här kan moskén se ut

KARLSTAD: Förslag till detaljplan ställs ut

Sedan en tid tillbaka finns det ett förslag till detaljplan för den tidigare Rudsrondellen i Karlstad där ett moskébygge planeras. Intresserade Karlstadsbor har nu tiden på sig till dagen före julafton att lämna synpunkter.

Islam i dess olika former är numera en av de största religionerna i Karlstad. Exakt hur många Karlstadsbor som är utövande muslimer vet vi inte men de fem föreningar som driver planerna på ett moskébygge säger sig ha ett par tusen medlemmar. I en artikel på kommunens hemsida nämns siffran 6 000.

Någon egentlig moské har aldrig funnits i Karlstad däremot flera mer eller mindre provisoriska bönelokaler. Just nu och fram till nästa sommar finns en på Kronoparken som hyrs av Islamiska kulturföreningen.

Rudsrondellen

Kulturföreningen och fyra andra islamiska föreningar har i flera år diskuterat med Karlstads kommun om möjligheterna att bygga en permanent moské i staden. För några månader sedan enades man om att den tidigare Rudsrondellen skulle kunna vara en bra plats.

Från kommunen har man ställt som villkor att det blir en vacker byggnad. ”Signaturbyggnad” är ett uttryck som har använts i diskussionerna.

Islamiska kulturföreningen har engagerat arkitekten Björn Sahlqvist från Göteborg för att ta fram en idéskiss. Sahlqvist har ritat moskén i Göteborg men också ett par kyrkor.

Skissen, som syns på bilden här intill, visar en byggnad som kan anses vara väl rotad i den värmländska myllan. Fasaden täcks av ett glest raster med träbalkar målade med Falu rödfärg. Den låga kupolen är täckt med skiffer, kanske från Glava. Alldeles intill står en 20 meter hög skulptur som ska påminna om en minaret – fast utan böneutrop.

Värmland

– Jag har inspirerats av det värmländska landskapet med skogen, röda ladugårdar och magasin, sade Björn Sahlqvist i samband med ett första informationsmöte i höstas.

– Tanken är att det ska vara en samlingslokal öppen för alla där bönelokalen bara är en del.

50-60 miljoner

Moskén ska helt och hållet bekostas av kulturföreningen och de andra islamiska föreningarna. Kulturföreningens ordförande, Rauf Ahmadi, sade vid samma informationsmöte att moskén beräknas kosta 50-60 miljoner kronor att bygga och att föreningarna då ansåg sig ha löften om ungefär halva den summan från privatpersoner och det han kallade muslimska affärsmän.

Just nu ställs ett förslag till detaljplan ut. Karlstadsbor som anser sig berörda kan fram till 23 december lämna in synpunkter. Samtidigt har det varit en viss debatt i frågan på sociala medier.

Än så länge har inga synpunkter kommit in, däremot en eller par frågor.

Islam i dess olika former är numera en av de största religionerna i Karlstad. Exakt hur många Karlstadsbor som är utövande muslimer vet vi inte men de fem föreningar som driver planerna på ett moskébygge säger sig ha ett par tusen medlemmar. I en artikel på kommunens hemsida nämns siffran 6 000.

Någon egentlig moské har aldrig funnits i Karlstad däremot flera mer eller mindre provisoriska bönelokaler. Just nu och fram till nästa sommar finns en på Kronoparken som hyrs av Islamiska kulturföreningen.

Rudsrondellen

Kulturföreningen och fyra andra islamiska föreningar har i flera år diskuterat med Karlstads kommun om möjligheterna att bygga en permanent moské i staden. För några månader sedan enades man om att den tidigare Rudsrondellen skulle kunna vara en bra plats.

Från kommunen har man ställt som villkor att det blir en vacker byggnad. ”Signaturbyggnad” är ett uttryck som har använts i diskussionerna.

Islamiska kulturföreningen har engagerat arkitekten Björn Sahlqvist från Göteborg för att ta fram en idéskiss. Sahlqvist har ritat moskén i Göteborg men också ett par kyrkor.

Skissen, som syns på bilden här intill, visar en byggnad som kan anses vara väl rotad i den värmländska myllan. Fasaden täcks av ett glest raster med träbalkar målade med Falu rödfärg. Den låga kupolen är täckt med skiffer, kanske från Glava. Alldeles intill står en 20 meter hög skulptur som ska påminna om en minaret – fast utan böneutrop.

Värmland

– Jag har inspirerats av det värmländska landskapet med skogen, röda ladugårdar och magasin, sade Björn Sahlqvist i samband med ett första informationsmöte i höstas.

– Tanken är att det ska vara en samlingslokal öppen för alla där bönelokalen bara är en del.

50-60 miljoner

Moskén ska helt och hållet bekostas av kulturföreningen och de andra islamiska föreningarna. Kulturföreningens ordförande, Rauf Ahmadi, sade vid samma informationsmöte att moskén beräknas kosta 50-60 miljoner kronor att bygga och att föreningarna då ansåg sig ha löften om ungefär halva den summan från privatpersoner och det han kallade muslimska affärsmän.

Just nu ställs ett förslag till detaljplan ut. Karlstadsbor som anser sig berörda kan fram till 23 december lämna in synpunkter. Samtidigt har det varit en viss debatt i frågan på sociala medier.

Än så länge har inga synpunkter kommit in, däremot en eller par frågor.