2015-12-12 06:00

2015-12-12 06:00

Långbänk för arenautredningen

KARLSTAD: Efter tvåårig långbänk händer något i arenautredningen:

I januari 2014 lämnade kultur- och fritidsförvaltningen över sin utredning av behovet av idrottsarenor i Karlstad till kommunstyrelsen. Först nu – nästan två år senare – tas nästa steg.
På tisdag förväntas kommunstyrelsen besluta att anställa en projektledare.
– Det är helt nödvändigt, säger förvaltningschefen Mats Ahrén.

Kultur- och fritidsnämnden fick år 2012 i uppdrag att utreda behovet av idrottsarenor, utifrån idrottsrörelsens önskemål. Det har under den senaste tioårsperioden byggts sporthallar, konstgräsplaner, utegym och liknande i kommunen, men inga satsningar har gjorts på match- och tävlingsarenor.

Utredningen, som redovisades i januari 2014, visade på ett stort behov. Befintliga arenor är slitna och bland annat så kan inte längre friidrottsklubben IF Göta arrangera mästerskap på Tingvalla IP.

Externa finansiärer

I den omfattande arenautredningen framgår det tydligt att Karlstads kommun inte själva kan bekosta bygget. Några exakta kostnadsförslag finns dock inte med.

– Vi måste kroka arm med externa finansiärer, och för att kunna göra det krävs det en projektledare som har hela bilden. Vi har i vår utredning bara tittat på de idrottsliga delarna, men vi vill ju fylla den här arenan med mycket annat. Det behöver vi också projektledaren till. Att det här steget tas är mycket positivt, säger Mats Ahrén.

På tisdag ska kommunstyrelsen ta ställning till tjänstemannaförslaget att avsätta 1 miljon kronor för 2016 till en projektledartjänst.

Men varför har det dröjt så länge? Nästan två år har gått sedan kommunstyrelsen fick utredningen i sin hand.

– Jag är väldigt dåligt påläst. Men jag vet att vi sa i nån budget nån gång att vi behövde veta mer om finansieringen innan vi kan gå vidare, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M), och hänvisar till kommunalrådet Maria Frisk (MP).

– Mycket har handlat om den organisatoriska tillhörigheten. Flera förvaltningar har varit inblandade i frågan. Vi tänkte nog länge att det skulle gå utan en specifik projektledare, men har insett att det inte går. Det borde väl kanske inte ha tagit två år, säger hon.

Nytt sportcenter

Utredningen innehåller kortfattat två spår. Det ena rör Tingvalla Isstadion, där en enkel överbyggnad ska tillfredsställa bandyklubben Boltics behov.

Den andra, och mycket mer omfattande delen, handlar om att nuvarande Tingvalla IP, Färjestads IP och Regementets IP lämnas och i stället byggs Sannafältet Sportcenter i den nordligaste delen av Sannafältet. Den kommer att innehålla en fotbollsarena som uppfyller kraven för damallsvenskan och superettan, samt en friidrottsarena som klarar av ett friidrotts-SM. Det blir också ett motionsspår.

Sedan utredningen presenterades har Sannafältet redan börjat exploateras som idrottsplats, i och med Friskis och Svettis etablering på området tidigare i år.

Varför har det dröjt?

På tisdag ska alltså ärendet diskuteras av kommunstyrelsen, men det kommer också upp på fullmäktige på torsdag. Socialdemokraten Anders Tallgren har nämligen skrivit en interpellation ställd till Per-Samuel Nisser (M) där han ifrågasätter varför ärendet dragit ut så på tiden.

– Vi har hela tiden prioriterat den här frågan hårdare än majoriteten. Vi hade med anställning av en projektledare redan i samband med årets budget, men fick avslag. Det är ett bra första steg som nu tas, någon måste jobba aktivt med frågan, säger Anders Tallgren.

Kultur- och fritidsnämnden fick år 2012 i uppdrag att utreda behovet av idrottsarenor, utifrån idrottsrörelsens önskemål. Det har under den senaste tioårsperioden byggts sporthallar, konstgräsplaner, utegym och liknande i kommunen, men inga satsningar har gjorts på match- och tävlingsarenor.

Utredningen, som redovisades i januari 2014, visade på ett stort behov. Befintliga arenor är slitna och bland annat så kan inte längre friidrottsklubben IF Göta arrangera mästerskap på Tingvalla IP.

Externa finansiärer

I den omfattande arenautredningen framgår det tydligt att Karlstads kommun inte själva kan bekosta bygget. Några exakta kostnadsförslag finns dock inte med.

– Vi måste kroka arm med externa finansiärer, och för att kunna göra det krävs det en projektledare som har hela bilden. Vi har i vår utredning bara tittat på de idrottsliga delarna, men vi vill ju fylla den här arenan med mycket annat. Det behöver vi också projektledaren till. Att det här steget tas är mycket positivt, säger Mats Ahrén.

På tisdag ska kommunstyrelsen ta ställning till tjänstemannaförslaget att avsätta 1 miljon kronor för 2016 till en projektledartjänst.

Men varför har det dröjt så länge? Nästan två år har gått sedan kommunstyrelsen fick utredningen i sin hand.

– Jag är väldigt dåligt påläst. Men jag vet att vi sa i nån budget nån gång att vi behövde veta mer om finansieringen innan vi kan gå vidare, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M), och hänvisar till kommunalrådet Maria Frisk (MP).

– Mycket har handlat om den organisatoriska tillhörigheten. Flera förvaltningar har varit inblandade i frågan. Vi tänkte nog länge att det skulle gå utan en specifik projektledare, men har insett att det inte går. Det borde väl kanske inte ha tagit två år, säger hon.

Nytt sportcenter

Utredningen innehåller kortfattat två spår. Det ena rör Tingvalla Isstadion, där en enkel överbyggnad ska tillfredsställa bandyklubben Boltics behov.

Den andra, och mycket mer omfattande delen, handlar om att nuvarande Tingvalla IP, Färjestads IP och Regementets IP lämnas och i stället byggs Sannafältet Sportcenter i den nordligaste delen av Sannafältet. Den kommer att innehålla en fotbollsarena som uppfyller kraven för damallsvenskan och superettan, samt en friidrottsarena som klarar av ett friidrotts-SM. Det blir också ett motionsspår.

Sedan utredningen presenterades har Sannafältet redan börjat exploateras som idrottsplats, i och med Friskis och Svettis etablering på området tidigare i år.

Varför har det dröjt?

På tisdag ska alltså ärendet diskuteras av kommunstyrelsen, men det kommer också upp på fullmäktige på torsdag. Socialdemokraten Anders Tallgren har nämligen skrivit en interpellation ställd till Per-Samuel Nisser (M) där han ifrågasätter varför ärendet dragit ut så på tiden.

– Vi har hela tiden prioriterat den här frågan hårdare än majoriteten. Vi hade med anställning av en projektledare redan i samband med årets budget, men fick avslag. Det är ett bra första steg som nu tas, någon måste jobba aktivt med frågan, säger Anders Tallgren.

Så agerar föreningarna

Den amerikanska fotbollsföreningen Carlstad Crusaders är de som sitter trängst till, och arbetar därför aktivt med ett eget alternativ parallellt med kommunens utredning. De har i dag tillfälliga lokaler vid Regementets IP, men de räcker inte till, och klubben kan dessutom tvingas flytta då en påfartsled från E18 eventuellt ska dras över området. Därför förhandlar de med kommunen om besittningsrätt för ett område på Sannafältet där de planerar för ett eget bygge av träningsplan, kansli och klubbhus. Bygget är kostnadsberäknat till 25 miljoner och klubben behöver hjälp både från kommun, sponsorer och fonder för att kunna genomföra det. Klubbdirektör Robert Sundberg säger att ett kommunalt idrottskomplex vore det ideala, men att klubben inte har tid att vänta.

IF Göta, samt fotbollsklubbarna Qbik och Karlstads BK inväntar däremot kommunens initiativ.