2015-12-11 17:48

2015-12-11 17:48

Vill förlänga flyktingboende

KARLSTAD

Teknik- och fastighetsförvaltningen vill förlänga flyktingboendet i Stadshuset som går ut vid årsskiftet.

Man vill nu att flyktingarna ska få bo kvar till den 31 mars. Verksamheten har fungerat bra och behovet av lokalerna finns fortfarande.

Därför ansöker man att stadsbyggnadsnämnden ska förlänga det tidsbegränsade bygglovet för lokalerna och även införa flyktingboende på plan tre. Beslut i ärendet fattas på onsdag.

Samma dag ska teknik- och fastighetsnämnden avgöra frågan om Stadshusets försäljning.

Man vill nu att flyktingarna ska få bo kvar till den 31 mars. Verksamheten har fungerat bra och behovet av lokalerna finns fortfarande.

Därför ansöker man att stadsbyggnadsnämnden ska förlänga det tidsbegränsade bygglovet för lokalerna och även införa flyktingboende på plan tre. Beslut i ärendet fattas på onsdag.

Samma dag ska teknik- och fastighetsnämnden avgöra frågan om Stadshusets försäljning.