2015-12-11 06:00

2015-12-11 06:00

Stiftsstyrelsen löser biskopens pension

BISKOPSPENSION: Inför Esbjörn Hagbergs avgång i sommar

Ett pensionsproblem för biskop Esbjörn Hagberg har lösts.
Esbjörn Hagberg, som lämnar sin tjänst nästa år, kan därför räkna med full ”förmånsbestämd ålderspension”.
Men detta har krävt ett särskilt beslut av stiftsstyrelsen i Karlstad.

När Esbjörn Hagberg utsågs till biskop i Karlstad - år 2003 - var han rektor vid Johannelunds teologiska högskola.

Där var han anställd också när Svenska kyrkan skiljdes från staten år 2000.

Johannelunds högskola tillhör Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), en rörelse inom Svenska kyrkan.

Men under Esbjörn Hagbergs tid där var det EFS och inte Svenska kyrkan som var den blivande Karlstadsbiskopens arbetsgivare.

Han kunde därför inte tillgodoräkna sig den arbetstid han haft inom EFS - som lärare och senare som rektor - som pensiongrundande.

Samordning

Nu har stiftsstyrelsen i Karlstad löst problemet, har gjort det i god tid före Esbjörn Hagbergs avgång som biskop.

När han - som det heter i kyrkliga sammanhang - ”lägger ned biskopsstaven”, i augusti 2016, kan han räkna med en väsentligt bättre pension.

Detta genom att hela hans anställningstid i Svenska kyrkan (bland annat 14 år som biskop) tillsammans med anställningstiden i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen blir pensionsgrundande.

Ej närvarande

Det bör nämnas att när stiftsstyrelsen diskuterade biskopens pension var Esbjörn Hagberg, som är stiftsstyrelsen ordförande, inte närvarande i sammanträdeslokalen. Detta på grund av den så kallade jävssituationen.

Inte heller deltog han i själva beslutet, som även innebar att Karlstads stift gör kompletterande inbetalningar till Kyrkans Pensionskassa för att täcka kostnaderna för biskopens ålderspension.

Rättviseskäl

Enligt stiftsinformatören Torgny Lindén är ärendet om Esbjörn Hagbergs pension inte unikt.

De regler om ålderpension som nu har lett till stiftsstyrelsens beslut har lett till liknande diskussioner och beslut på andra håll inom Svenska kyrkan.

– Då har det handlat om kyrkligt anställda personer som tidigare haft andra arbetsgivare. De kan till exempel ha varit verksamma vid universitet som forskare eller arbetat inom andra verksamhetsområden. Att rättvisesskäl har man då rättat till det hela, sammanfattar Torgny Lindén.

När Esbjörn Hagberg utsågs till biskop i Karlstad - år 2003 - var han rektor vid Johannelunds teologiska högskola.

Där var han anställd också när Svenska kyrkan skiljdes från staten år 2000.

Johannelunds högskola tillhör Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), en rörelse inom Svenska kyrkan.

Men under Esbjörn Hagbergs tid där var det EFS och inte Svenska kyrkan som var den blivande Karlstadsbiskopens arbetsgivare.

Han kunde därför inte tillgodoräkna sig den arbetstid han haft inom EFS - som lärare och senare som rektor - som pensiongrundande.

Samordning

Nu har stiftsstyrelsen i Karlstad löst problemet, har gjort det i god tid före Esbjörn Hagbergs avgång som biskop.

När han - som det heter i kyrkliga sammanhang - ”lägger ned biskopsstaven”, i augusti 2016, kan han räkna med en väsentligt bättre pension.

Detta genom att hela hans anställningstid i Svenska kyrkan (bland annat 14 år som biskop) tillsammans med anställningstiden i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen blir pensionsgrundande.

Ej närvarande

Det bör nämnas att när stiftsstyrelsen diskuterade biskopens pension var Esbjörn Hagberg, som är stiftsstyrelsen ordförande, inte närvarande i sammanträdeslokalen. Detta på grund av den så kallade jävssituationen.

Inte heller deltog han i själva beslutet, som även innebar att Karlstads stift gör kompletterande inbetalningar till Kyrkans Pensionskassa för att täcka kostnaderna för biskopens ålderspension.

Rättviseskäl

Enligt stiftsinformatören Torgny Lindén är ärendet om Esbjörn Hagbergs pension inte unikt.

De regler om ålderpension som nu har lett till stiftsstyrelsens beslut har lett till liknande diskussioner och beslut på andra håll inom Svenska kyrkan.

– Då har det handlat om kyrkligt anställda personer som tidigare haft andra arbetsgivare. De kan till exempel ha varit verksamma vid universitet som forskare eller arbetat inom andra verksamhetsområden. Att rättvisesskäl har man då rättat till det hela, sammanfattar Torgny Lindén.