2015-12-11 18:34

2015-12-11 18:45

Priset höjt för Stadshuset

KARLSTAD: Nya riktlinjer för försäljningen

Mikael Solberg och it-företaget My Life Diary får räkna med att betala mer än 51 miljoner för Stadshuset.

Att prislappen blir högre när detaljplanen har ändrats var en eftergift som den blågröna majoriteten tvingades till efter den omfattande kritiken mot försäljningen.

Såväl den politiska oppositionen som andra it-företag och fastighetsbolag protesterade mot att Stadshuset inte las ut till budgivning på den öppna marknaden. Många förvånades också över prislappen på 51 miljoner. Värderingen visade att värdet på fastigheten skulle stiga till 104 miljoner efter en planändring och ombyggnation.

Inte sälja

Nu har tjänstemännen, på uppdrag av majoriteten, lämnat ett förslag på hur man ska räkna ut det högre priset för Stadshuset.

För varje kvadratmeter som inte används som kontor eller bostäder stiger priset med 29 444 kronor.

Utökas byggrätten på tomten stiger också priset, med 2 000 kronor per kvadratmeter.

Den så kallade tilläggsköpeskillingen gäller i tio år, från tillträdesdagen den 1 april 2016.

Köparen föreslås också förbinda sig att inte - vare sig helt eller delvis - sälja markområdet inom två år från tillträdesdagen.

Höjs med 53 miljoner

Blir det handel i hela bottenvåningen i Stadshuset, 1 800 kvadratmeter, höjs priset rent teoretiskt med 53 miljoner. Helt i linje med den ursprungliga värderingen som säger att fastigheten då är värd 104 miljoner kronor.

Majoriteten vill också att man återtar teknik- och fastighetsnämndens begäran om att ändra detaljplanen för Stadshuset. Den som stadsbyggnadsnämnden tog beslut om att man skulle genomgöra den 18 mars i år.

Värna om tillgångar

Det beslutet sa att man skulle genomföra en så generell planändring det går med möjlighet för både bostäder, handel, kontor och centrumändamål i Stadshuset.

Kommunen tog ifjol ett principbeslut om att man ska värna om sina tillångar och vara restriktiv med försäljning av mark.

Majoriteten anser att it-företaget My Life Diarys etablering är så värdefull för kommunens tillväxt och utveckling att företaget ska få friköpa Stadshustomten och därmed tillgodogöra sig den framtida värdestegringen på marken.

Att prislappen blir högre när detaljplanen har ändrats var en eftergift som den blågröna majoriteten tvingades till efter den omfattande kritiken mot försäljningen.

Såväl den politiska oppositionen som andra it-företag och fastighetsbolag protesterade mot att Stadshuset inte las ut till budgivning på den öppna marknaden. Många förvånades också över prislappen på 51 miljoner. Värderingen visade att värdet på fastigheten skulle stiga till 104 miljoner efter en planändring och ombyggnation.

Inte sälja

Nu har tjänstemännen, på uppdrag av majoriteten, lämnat ett förslag på hur man ska räkna ut det högre priset för Stadshuset.

För varje kvadratmeter som inte används som kontor eller bostäder stiger priset med 29 444 kronor.

Utökas byggrätten på tomten stiger också priset, med 2 000 kronor per kvadratmeter.

Den så kallade tilläggsköpeskillingen gäller i tio år, från tillträdesdagen den 1 april 2016.

Köparen föreslås också förbinda sig att inte - vare sig helt eller delvis - sälja markområdet inom två år från tillträdesdagen.

Höjs med 53 miljoner

Blir det handel i hela bottenvåningen i Stadshuset, 1 800 kvadratmeter, höjs priset rent teoretiskt med 53 miljoner. Helt i linje med den ursprungliga värderingen som säger att fastigheten då är värd 104 miljoner kronor.

Majoriteten vill också att man återtar teknik- och fastighetsnämndens begäran om att ändra detaljplanen för Stadshuset. Den som stadsbyggnadsnämnden tog beslut om att man skulle genomgöra den 18 mars i år.

Värna om tillgångar

Det beslutet sa att man skulle genomföra en så generell planändring det går med möjlighet för både bostäder, handel, kontor och centrumändamål i Stadshuset.

Kommunen tog ifjol ett principbeslut om att man ska värna om sina tillångar och vara restriktiv med försäljning av mark.

Majoriteten anser att it-företaget My Life Diarys etablering är så värdefull för kommunens tillväxt och utveckling att företaget ska få friköpa Stadshustomten och därmed tillgodogöra sig den framtida värdestegringen på marken.