2015-12-11 17:30

2015-12-11 17:32

Nu görs detaljplanen för Månsgården

KARLSTAD: Byggstart om drygt ett år för nya volymhandelsområdet på Bergvik

Nyligen kunde NWT avslöja att Olav Thon-gruppen ska bygga ett nytt stort handelsområde vid Månsgården på Bergvik.
Redan på onsdag klubbar stadsbyggnadsnämnden uppdraget att ta fram en ny detaljplan.
– En av de stora frågorna blir att hitta en bra trafiklösning. Det få inte bli kö ut på E18.

Det säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD). Kommunen har agerat snabbt efter beskedet om etablering av volymhandel vid Månsgården.

Redan på onsdag kommer frågan upp i stadsbyggnadsnämnden. Då ska man ge uppdraget åt sin förvaltning att göra en ny detaljplan för området.

– Vi har tagit fram en skiss på den nya handelsplatsen. Men det är bara ett exempel på hur den skulle kunna se ut.

– Den visar en etablering på 50 000 kvadratmeter där det på sikt även skulle kunna bli aktuellt med bostäder på kommunal mark söder om handelsytorna, säger Peter Kullgren.

Samarbete med Trafikverket

Han konstaterar att det är oerhört viktigt att man får till en bra detaljplanelösning.

– En av de stora frågorna blir att hitta en bra trafiklösning. Det få inte bli kö ut på E18. Därför ska vi tillsammans med Trafikverket studera vilka satsningar som behöver göras vid Hultsbergsmotet och vid infarten till Månsgården.

Kommunen vill även knyta samman det nya handelsområdet med de två befintliga via gång- och cykelvägar.

– Det är också viktigt att få till en bra lösning för kollektivtrafiken. Samtidigt behöver vi göra en miljökonsekvensutredning eftersom det har hittats höga miljövärden där.

Bygglov om ett år

Tanken är att den nya detaljplanen ska påbörjas under det första kvartalet 2016 och stå klar ett år senare. Sedan kan kommunen bevilja bygglov.

– Detta är ett väldigt viktigt projekt för Karlstad som ger hundratals nya jobb. Dessutom handlar det om volymhandel som inte konkurrerar med dagens Bergvik eller stan, säger Kullgren.

– Nu har vi fått förutsättningarna. Utifrån det här ska vi ta fram ett eget förslag till hur handelsområdet kan se ut, säger Olav Thon-gruppens kontaktperson Kjell Ericsson.

Vad som händer med den herrgårdsliknande byggnaden Månsgården som flyttades till platsen från Trossnäs är inte klart. Den har ett kulturhistoriskt värde, men kan knappast stå kvar.

Det säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD). Kommunen har agerat snabbt efter beskedet om etablering av volymhandel vid Månsgården.

Redan på onsdag kommer frågan upp i stadsbyggnadsnämnden. Då ska man ge uppdraget åt sin förvaltning att göra en ny detaljplan för området.

– Vi har tagit fram en skiss på den nya handelsplatsen. Men det är bara ett exempel på hur den skulle kunna se ut.

– Den visar en etablering på 50 000 kvadratmeter där det på sikt även skulle kunna bli aktuellt med bostäder på kommunal mark söder om handelsytorna, säger Peter Kullgren.

Samarbete med Trafikverket

Han konstaterar att det är oerhört viktigt att man får till en bra detaljplanelösning.

– En av de stora frågorna blir att hitta en bra trafiklösning. Det få inte bli kö ut på E18. Därför ska vi tillsammans med Trafikverket studera vilka satsningar som behöver göras vid Hultsbergsmotet och vid infarten till Månsgården.

Kommunen vill även knyta samman det nya handelsområdet med de två befintliga via gång- och cykelvägar.

– Det är också viktigt att få till en bra lösning för kollektivtrafiken. Samtidigt behöver vi göra en miljökonsekvensutredning eftersom det har hittats höga miljövärden där.

Bygglov om ett år

Tanken är att den nya detaljplanen ska påbörjas under det första kvartalet 2016 och stå klar ett år senare. Sedan kan kommunen bevilja bygglov.

– Detta är ett väldigt viktigt projekt för Karlstad som ger hundratals nya jobb. Dessutom handlar det om volymhandel som inte konkurrerar med dagens Bergvik eller stan, säger Kullgren.

– Nu har vi fått förutsättningarna. Utifrån det här ska vi ta fram ett eget förslag till hur handelsområdet kan se ut, säger Olav Thon-gruppens kontaktperson Kjell Ericsson.

Vad som händer med den herrgårdsliknande byggnaden Månsgården som flyttades till platsen från Trossnäs är inte klart. Den har ett kulturhistoriskt värde, men kan knappast stå kvar.