2015-12-10 19:05

2015-12-10 19:15

Jättesatsning vid tornet

KARLSTAD: Upp till 700 nya lägenheter kan skapas på Kronoparken

Nu ska skogsområdet intill vattentornet på Kronoparken exploateras. Här planerar kommunen för ett stort antal nya bostäder och även studentbostäder.
– Det kan bli ett 20-tal flerfamiljshus med 350–700 lägenheter beroende på hur höga de byggs, säger Peter Kullgren (KD).

Planprogrammet för Kronoparkens vattentorn är nu ute på samråd och det är ett stort skogsområde på hela åtta hektar som man har att jobba med.

– Här får vi möjligheten att i ett centralt läge i stadsdelen ta ett samlat grepp och bygga rejält många nya lägenheter. På senare år har det bara genomförts mindre bostadsprojekt på Kronoparken, säger stadsbyggnadsarkitekt Mia Börjesson.

Att anlägga ett nytt bostadsområde vid vattentornet innebär flera fördelar.

– Det betyder att vi kan bygga ihop Kronoparken med gator och cykelvägar och skapa en tryggare miljö. En ny gata är tänkt att anläggas mellan Sommargatan och Frödingshöjd.

Blir stadsgata

Samtidigt ska Sommargatan byggas om till en mer sammanhållen stadsgata i samband med att de nya bostäderna uppförs.

– Planen är att det ska byggas ett 20-tal nya flerbostadshus med 350–700 lägenheter beroende på hur höga de byggs och det är precis en sådan här förtätning som vi vill ha.

– Det här blir ett rejält tillskott för Kronoparken. Vi hoppas kunna ge de första byggloven under 2017, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Även studenbostäder

Enligt Mia Börjesson kan det bli allt från två till fem våningar höga flerbostadshus som anläggs och det kommer ske öster och söder om vattentornet. Fördelningen kan bli ungefär lika mellan vanliga bostäder och studentbostäder.

– Samtidigt vill vi värna om vattentornet och inte störa tornets siluett. Det är också viktigt att spara skog i området och det kommer att ske främst i norr och väster där det finns stigar och en grillplats som vi vill bevara.

Efter samrådet som pågår till och med den 31 januari ska kommunen ta hand om alla synpunkter och under våren ska planprogrammet färdigställas. Sedan startar arbetet med att ta fram en eller flera detaljplaner för området.

Planprogrammet för Kronoparkens vattentorn är nu ute på samråd och det är ett stort skogsområde på hela åtta hektar som man har att jobba med.

– Här får vi möjligheten att i ett centralt läge i stadsdelen ta ett samlat grepp och bygga rejält många nya lägenheter. På senare år har det bara genomförts mindre bostadsprojekt på Kronoparken, säger stadsbyggnadsarkitekt Mia Börjesson.

Att anlägga ett nytt bostadsområde vid vattentornet innebär flera fördelar.

– Det betyder att vi kan bygga ihop Kronoparken med gator och cykelvägar och skapa en tryggare miljö. En ny gata är tänkt att anläggas mellan Sommargatan och Frödingshöjd.

Blir stadsgata

Samtidigt ska Sommargatan byggas om till en mer sammanhållen stadsgata i samband med att de nya bostäderna uppförs.

– Planen är att det ska byggas ett 20-tal nya flerbostadshus med 350–700 lägenheter beroende på hur höga de byggs och det är precis en sådan här förtätning som vi vill ha.

– Det här blir ett rejält tillskott för Kronoparken. Vi hoppas kunna ge de första byggloven under 2017, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Även studenbostäder

Enligt Mia Börjesson kan det bli allt från två till fem våningar höga flerbostadshus som anläggs och det kommer ske öster och söder om vattentornet. Fördelningen kan bli ungefär lika mellan vanliga bostäder och studentbostäder.

– Samtidigt vill vi värna om vattentornet och inte störa tornets siluett. Det är också viktigt att spara skog i området och det kommer att ske främst i norr och väster där det finns stigar och en grillplats som vi vill bevara.

Efter samrådet som pågår till och med den 31 januari ska kommunen ta hand om alla synpunkter och under våren ska planprogrammet färdigställas. Sedan startar arbetet med att ta fram en eller flera detaljplaner för området.