2015-12-10 14:06

2015-12-10 14:12

Försäljning av stadshus snart genomförd

KARLSTAD: Trots svidande kritik från många håll

Det är länge sedan en affär väckt så många frågor och orsakat så mycket kritik.
På onsdag avgörs det om Mikael Solberg får köpa Stadshuset.

Personalen har flyttat från Stadshuset. För att göra det lättare att sälja huset beslutade stadsbyggnadsnämnden i våras om en planändring.

Stadshuset får bara användas för så kallade allmänna ändamål:

”vilket kan skapa problem för byggnadens framtida användande”, heter det i tjänsteskrivelsen.

Möjlighet för handel

Med ordförande Peter Kullgren (KD) i spetsen beslutade nämnden att ta fram en så generell plan det bara gick:

”med möjlighet för till exempel bostäder, handel, kontor och centrumändamål”.

Sju månader senare, den 15 oktober, berättade kommunens blågröna majoritet att Stadshuset ska säljas för 51 miljoner.

Köpare är nystartade it-företaget My Life Diary som grundats av affärsmannen och förre Karlstadsbon Mikael Solberg tillsammans med ett 20-tal andra investerare och lokala fastighetsägare.

Fastighetsklipp

Kritiken lät inte vänta på sig.

Redan samma dag sa hotell- och restaurangägaren James Barjaco till NWT att Mikael Solberg och hans kompanjoner bara var ute efter ett fastighetsklipp.

Kommunens tjänsteskrivelse visar att fastigheten värderats till 51 miljoner.

Men att en planändring som kostar 350 000 kronor är på gång.

Och att värdet efter en planändring som möjliggör en annan användning av huset, ökar till 104 miljoner.

Värderingen på 104 miljoner bygger på att en del lokaler i gatuplanet byggs om till butikslokaler. Enligt Svefas värdering skulle det kosta cirka 11,5 miljoner, Mikael Solberg har räknat med runt 30 miljoner i ombyggnadskostnader.

Köpa för 100 miljoner

Kritiken tilltog.

It-bolaget Ninetech, med närmare 200 anställda och huvudkontor i Karlstad, anmälde sitt intresse för att köpa Stadshuset.

Lokale fastighetsägaren Gert Carlsson bjöd 100 miljoner. Läkarhuset på Drottninggatan han köpte i fjol hade ett fyra gånger högre kvadratmeterpris än vad kommunen tänkte sälja Stadshuset för.

Fastighetsägarnas näringslivspolitiske talesperson Lars Andersson sa att både han och många medlemmar var mycket förvånade över kommunens agerande. Man hade räknat med en öppen budgivning och en försäljning till marknadspris.

Fastighetsägarnas ordförande Josefin Knarrström Bergh har däremot inte hörts i debatten. Hon är vd i Wermlands Invest, en av delägarna i Solbergs it-företag och även ledamot i kommunens näringslivsråd.

Mycket kritisk

– Jag har inte varit så aktiv i frågan, säger hon. Vi har ju bara en liten ägarandel i bolaget och stadshusaffären i sig har vi inga synpunkter på.

– Grundprincipen är att man ska ha så öppna processer som möjligt. Men det kan ju finnas skäl att inte ha det i vissa fall, säger hon.

Den politiska oppositionen har också varit mycket kritisk till den blågröna majoritetens agerande.

De värnar om skattebetalarnas pengar och vill ha en öppen budgivning. Socialdemokraterna tänker rösta nej om köpeskillingen understiger 100 miljoner.

Emot princip

Man motsätter sig också att tomten ingår i köpet och påpekar att det går emot kommunens princip att mark för annat ändamål än småhus uteslutande ska upplåtas med tomträtt.

Socialdemokraterna hänvisar också till handelutredningen som kommunen nyligen beställde av WSP. Den säger att det finns utrymme för att utveckla centrumhandeln i öst -västlig riktning, underförstått i Stadshuset.

Men majoriteten håller, än så länge, fast vid att sälja Stadshuset till Mikael Solberg.

– Vi väljer den köpare vi tror mest på, deklarerade Peter Kullgren (KD) redan från början.

Inte handel

Vid ett extrainkallat kommunstyrelsesammanträde den 30 november drev majoritet igenom ett nytt beslut om försäljningen.

Man förklarade, stick i stäv med stadsbyggnadsnämndens beslut i våras, att Stadshuset inte lämpar sig för handel.

Samt att it-företagets etablering är av så stort intresse att även marken ska ingå i försäljningen.

Men att prislappen, de 51 miljonerna, kanske blir högre. Om den nya detaljplanen tillåter att huset får användas till annat än kontor.

På onsdag avgör teknik- och fastighetsnämnden frågan.

– Jag tror inte att vi står så långt ifrån varandra i majoriteten än att vi kommer överens, säger ordförande Henrik Lander (C).

Personalen har flyttat från Stadshuset. För att göra det lättare att sälja huset beslutade stadsbyggnadsnämnden i våras om en planändring.

Stadshuset får bara användas för så kallade allmänna ändamål:

”vilket kan skapa problem för byggnadens framtida användande”, heter det i tjänsteskrivelsen.

Möjlighet för handel

Med ordförande Peter Kullgren (KD) i spetsen beslutade nämnden att ta fram en så generell plan det bara gick:

”med möjlighet för till exempel bostäder, handel, kontor och centrumändamål”.

Sju månader senare, den 15 oktober, berättade kommunens blågröna majoritet att Stadshuset ska säljas för 51 miljoner.

Köpare är nystartade it-företaget My Life Diary som grundats av affärsmannen och förre Karlstadsbon Mikael Solberg tillsammans med ett 20-tal andra investerare och lokala fastighetsägare.

Fastighetsklipp

Kritiken lät inte vänta på sig.

Redan samma dag sa hotell- och restaurangägaren James Barjaco till NWT att Mikael Solberg och hans kompanjoner bara var ute efter ett fastighetsklipp.

Kommunens tjänsteskrivelse visar att fastigheten värderats till 51 miljoner.

Men att en planändring som kostar 350 000 kronor är på gång.

Och att värdet efter en planändring som möjliggör en annan användning av huset, ökar till 104 miljoner.

Värderingen på 104 miljoner bygger på att en del lokaler i gatuplanet byggs om till butikslokaler. Enligt Svefas värdering skulle det kosta cirka 11,5 miljoner, Mikael Solberg har räknat med runt 30 miljoner i ombyggnadskostnader.

Köpa för 100 miljoner

Kritiken tilltog.

It-bolaget Ninetech, med närmare 200 anställda och huvudkontor i Karlstad, anmälde sitt intresse för att köpa Stadshuset.

Lokale fastighetsägaren Gert Carlsson bjöd 100 miljoner. Läkarhuset på Drottninggatan han köpte i fjol hade ett fyra gånger högre kvadratmeterpris än vad kommunen tänkte sälja Stadshuset för.

Fastighetsägarnas näringslivspolitiske talesperson Lars Andersson sa att både han och många medlemmar var mycket förvånade över kommunens agerande. Man hade räknat med en öppen budgivning och en försäljning till marknadspris.

Fastighetsägarnas ordförande Josefin Knarrström Bergh har däremot inte hörts i debatten. Hon är vd i Wermlands Invest, en av delägarna i Solbergs it-företag och även ledamot i kommunens näringslivsråd.

Mycket kritisk

– Jag har inte varit så aktiv i frågan, säger hon. Vi har ju bara en liten ägarandel i bolaget och stadshusaffären i sig har vi inga synpunkter på.

– Grundprincipen är att man ska ha så öppna processer som möjligt. Men det kan ju finnas skäl att inte ha det i vissa fall, säger hon.

Den politiska oppositionen har också varit mycket kritisk till den blågröna majoritetens agerande.

De värnar om skattebetalarnas pengar och vill ha en öppen budgivning. Socialdemokraterna tänker rösta nej om köpeskillingen understiger 100 miljoner.

Emot princip

Man motsätter sig också att tomten ingår i köpet och påpekar att det går emot kommunens princip att mark för annat ändamål än småhus uteslutande ska upplåtas med tomträtt.

Socialdemokraterna hänvisar också till handelutredningen som kommunen nyligen beställde av WSP. Den säger att det finns utrymme för att utveckla centrumhandeln i öst -västlig riktning, underförstått i Stadshuset.

Men majoriteten håller, än så länge, fast vid att sälja Stadshuset till Mikael Solberg.

– Vi väljer den köpare vi tror mest på, deklarerade Peter Kullgren (KD) redan från början.

Inte handel

Vid ett extrainkallat kommunstyrelsesammanträde den 30 november drev majoritet igenom ett nytt beslut om försäljningen.

Man förklarade, stick i stäv med stadsbyggnadsnämndens beslut i våras, att Stadshuset inte lämpar sig för handel.

Samt att it-företagets etablering är av så stort intresse att även marken ska ingå i försäljningen.

Men att prislappen, de 51 miljonerna, kanske blir högre. Om den nya detaljplanen tillåter att huset får användas till annat än kontor.

På onsdag avgör teknik- och fastighetsnämnden frågan.

– Jag tror inte att vi står så långt ifrån varandra i majoriteten än att vi kommer överens, säger ordförande Henrik Lander (C).

Sagt om Stadshusförsäljningen

– Jag skulle köpa det för 100 miljoner om jag fick

Gert Carlsson, fastighetsägare

 

– Både jag och många medlemmar är mycket överraskade. Alla trodde att det skulle bli budgivning. Det är ju först då kommunen får veta det riktiga marknadsvärdet

Lars Andersson, näringslivspolitisk ansvarig Fastighetsägarna

 

– En så central fatighet borde ut på marknaden så att man får så bra betalt för den som mjöligt

Thord Tärnbrant, projektutvecklare Peab

 

– Varför inte låta alla intressenter lägga ett bud. Då hade man fått ett marknadsmässigt pris. Det är viktigt att förvalta våra skattebetalares pengar så väl som möjligt

Linda Larsson (S) kommunalråd

 

– Det luktar. Mikael Solberg och de andra delägarna är bara ute efter att göra ett fastighetsklipp

James Barjaco, hotell- och restaurangägare

 

”Planändringen ska vara så generell det går med möjlighet för till exempel bostäder, handel, kontor och centrumändamål”

Teknik- och fastighetsnämndens begäran om planändring för Stadshuset som stadsbyggnadsnämnden beslutade att genomföra den 18 mars 2015

 

”Mark för annat ändamål än småhus ska upplåtas uteslutande med tomträtt. Försäljning av mark kan ändå ske om särskilda skäl av allmänt intresse föreligger vilka är relevanta för kommunens tillväxt och utveckling”

Principer för friköp som antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2014

 

”Handelsändamål bedöms inte som lämpligt i den aktuella fastigheten. Etableringen bedöms vara av sådant intresse att marken kan säljas till intressenten i form av äganderätt”

Beslut som togs med rösterna sju mot sex på kommunstyrelsen extra sammanträde den 17 november 2015

 

– Vi väljer den köpare vi tror mest på och jag är jätteglad att de har valt att etablera sig i Karlstad. Företaget har gått från inga till 20 anställda på mycket kort tid och har en spännande produkt som många tror på

kommunalrådet Peter Kullgren (KD)

 

– Alla vill ha den här etableringen

kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M)

 

– Jag tror att vi kommer överens inom majoriteten

Maria Frisk (MP)

 

– Vi har presenterat ett projekt som kommunen undersökt och uppenbarligen tror på. En eloge till alla inblandade för det positiva bemötande vi har fått här. Allt känns mycket enklare än i Stockholm

Mikael Solberg, en av My Life Diarys grundare

 

– Jag tror att vi kommer överens i majoriteten

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden

 

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.