2015-12-09 19:29

2015-12-09 19:29

"Vi ska bli bättre på att ge service"

KARLSTAD: Arbetsförmedlingens chef

Arbetsförmedlingen genomgår just nu en kulturrevolution. Nu är det kundens perspektiv som ska vara i centrum.
– Det handlar om en helt ny filosofi, säger Lena Hertzberg, Arbetsförmedlingens chef i Karlstad.

På tisdagen besökte hon fackförbundet Unionen i Karlstad för att svara på frågor. Unionen framförde bland annat att Arbetsförmedlingen borde vara flexiblare och ha bättre kontakt med näringslivet.

– I dag ägnas mycket tid till att vara en kontrollmyndighet. Arbetsförmedlingen är för detaljstyrd, vilket leder till stelbenta processer, säger Unionen i Värmland.

Ger kritikerna rätt

Lena Hertzberg gav kritikerna rätt. Kunderna – både arbetgivarna och de arbetssökande – har inte stått tillräckligt i centrum.

– Men sedan vi fick en ny generaldirektör för två år sedan händer det mycket. Vi fick i uppdrag att göra en totalreformering och det arbetar vi hårt med nu.

Ska bli experter

Kontrollfunktionen kommer även fortsättningsvis att vara viktig.

– Vi hanterar väldigt mycket pengar så ordning och reda är nödvändigt. Men nu kommer det att bli mer fokus på att bli experter på arbetsmarknaden. 2018 är målet att handläggarna i Karlstad ska spendera halva sin arbetstid ute hos arbetsgivarna. I dag rör det sig om 15–20 procent. Vi kan inte klara uppdraget om vi inte känner våra uppdragsgivare. Vi ska veta exakt vilka behov företagen har, ända ner till korvkiosken på torget.

Värdegrundsarbete

Internt på myndigheten pågår nu ett stort förändringsarbete, som kommer att innebära större fokus på kreativitet och service än tidigare.

– Vi jobbar mycket med värdegrundsarbete, säger Lena Hertzberg.

Ska bli bättre online

Ett led i att öka servicegraden är att bli bättre på nätet.

– Vi fick pris för bästa hemsida 1994. Efter det har det inte hänt så mycket, sa Lena Hertzberg ironiskt.

– Faktum är att det var först nu i september det gick att registrera sig och boka en tid på nätet.

– Vi testkör just nu två Arbetsförmedlingen online. Med Skype och andra kanaler ska vi öka möjligheterna att få kontakt. Vissa vill träffas personligt, andra vill ha kontakt online. Det här höjer kvaliteten för de arbetssökande, och det frigör tid för oss att bli experter på arbetsmarknaden.

Samverkan viktig

När det gäller matchningsproblemen mellan de arbetssökandes kompetens och företagens behov sätter Lena Hertzberg ett visst hopp till de utlovade ökade satsningarna på yrkeshögskolan.

– Traineejobben ger oss också en möjlighet att åtgärda bristen i vissa yrken.

Enligt henne kommer inte Arbetsförmedlingen att klara att lösa arbetskraftbristen som finns i vissa branscher utan samverkan med andra aktörer i samhället.

– Vi måste kroka arm i arm med företagen, facken och kommunerna i det här.

På tisdagen besökte hon fackförbundet Unionen i Karlstad för att svara på frågor. Unionen framförde bland annat att Arbetsförmedlingen borde vara flexiblare och ha bättre kontakt med näringslivet.

– I dag ägnas mycket tid till att vara en kontrollmyndighet. Arbetsförmedlingen är för detaljstyrd, vilket leder till stelbenta processer, säger Unionen i Värmland.

Ger kritikerna rätt

Lena Hertzberg gav kritikerna rätt. Kunderna – både arbetgivarna och de arbetssökande – har inte stått tillräckligt i centrum.

– Men sedan vi fick en ny generaldirektör för två år sedan händer det mycket. Vi fick i uppdrag att göra en totalreformering och det arbetar vi hårt med nu.

Ska bli experter

Kontrollfunktionen kommer även fortsättningsvis att vara viktig.

– Vi hanterar väldigt mycket pengar så ordning och reda är nödvändigt. Men nu kommer det att bli mer fokus på att bli experter på arbetsmarknaden. 2018 är målet att handläggarna i Karlstad ska spendera halva sin arbetstid ute hos arbetsgivarna. I dag rör det sig om 15–20 procent. Vi kan inte klara uppdraget om vi inte känner våra uppdragsgivare. Vi ska veta exakt vilka behov företagen har, ända ner till korvkiosken på torget.

Värdegrundsarbete

Internt på myndigheten pågår nu ett stort förändringsarbete, som kommer att innebära större fokus på kreativitet och service än tidigare.

– Vi jobbar mycket med värdegrundsarbete, säger Lena Hertzberg.

Ska bli bättre online

Ett led i att öka servicegraden är att bli bättre på nätet.

– Vi fick pris för bästa hemsida 1994. Efter det har det inte hänt så mycket, sa Lena Hertzberg ironiskt.

– Faktum är att det var först nu i september det gick att registrera sig och boka en tid på nätet.

– Vi testkör just nu två Arbetsförmedlingen online. Med Skype och andra kanaler ska vi öka möjligheterna att få kontakt. Vissa vill träffas personligt, andra vill ha kontakt online. Det här höjer kvaliteten för de arbetssökande, och det frigör tid för oss att bli experter på arbetsmarknaden.

Samverkan viktig

När det gäller matchningsproblemen mellan de arbetssökandes kompetens och företagens behov sätter Lena Hertzberg ett visst hopp till de utlovade ökade satsningarna på yrkeshögskolan.

– Traineejobben ger oss också en möjlighet att åtgärda bristen i vissa yrken.

Enligt henne kommer inte Arbetsförmedlingen att klara att lösa arbetskraftbristen som finns i vissa branscher utan samverkan med andra aktörer i samhället.

– Vi måste kroka arm i arm med företagen, facken och kommunerna i det här.