2015-12-09 06:00

2015-12-09 06:00

Karlstads flygplats riskerar bli av med kommunalt stöd

KARLSTAD: Kan gå miste om 25 miljoner kronor per år

EU:s nya regelverk är ett rejält hot mot driften av Karlstads flygplats. Man kan inte bara bli av med driftbidraget på 3,4 miljoner kronor utan även allt kommunalt stöd.
– Vårt verksamhetsstöd är på 25 miljoner kronor per år och situationen är väldigt olycklig.

Det säger Nina Larsson (L), ordförande för Karlstad airport AB. NWT berättade i början av november att Karlstads flygplats riskerar att bli av med sitt årliga driftbidrag på 3,4 miljoner kronor.

Anledningen är att EU har infört hårdare regler som innebär att en ny bedömning av driftsbidragen till landets ickestatliga flygplatser ska göras. Detta för att pröva om de är förenliga med unionens regelverk.

Grunden är att de flygplatser som inte finansieras med skattemedel ska få konkurrera på samma villkor som de med finansiering från staten. Men i Sverige riskerar detta få motsatt effekt eftersom de regionala flygplatserna utanför statliga Svedavia behöver statligt och kommunalt stöd för att överleva.

Och det är inte bara driftsbidraget som Karlstads flygplats kan bli av med. Eftersom EU även räknar kommunalt stöd som statligt stöd riskerar flygplatsen även att tvingas stå utan det årliga verksamhetsstödet från sin ägare Karlstads kommun.

– Det handlar om 25 miljoner kronor per år och situationen är väldigt olycklig. Vi har nu skickat in en kompletterande skrivelse till Trafikverket för att visa vilket stort behov flygplatsen fyller för vår region, säger Nina Larsson.

Under 2016 ska EU diskutera frågan och om Sverige kan få behålla den nuvarande ordningen som är ett undantag mot unionens regelverk.

– Skulle det inte ske blir det en stor utmaning för oss i Karlstad att hitta lösningar så att kommunen kan fortsätta äga flygplatsen och stödja driften.

Det säger Nina Larsson (L), ordförande för Karlstad airport AB. NWT berättade i början av november att Karlstads flygplats riskerar att bli av med sitt årliga driftbidrag på 3,4 miljoner kronor.

Anledningen är att EU har infört hårdare regler som innebär att en ny bedömning av driftsbidragen till landets ickestatliga flygplatser ska göras. Detta för att pröva om de är förenliga med unionens regelverk.

Grunden är att de flygplatser som inte finansieras med skattemedel ska få konkurrera på samma villkor som de med finansiering från staten. Men i Sverige riskerar detta få motsatt effekt eftersom de regionala flygplatserna utanför statliga Svedavia behöver statligt och kommunalt stöd för att överleva.

Och det är inte bara driftsbidraget som Karlstads flygplats kan bli av med. Eftersom EU även räknar kommunalt stöd som statligt stöd riskerar flygplatsen även att tvingas stå utan det årliga verksamhetsstödet från sin ägare Karlstads kommun.

– Det handlar om 25 miljoner kronor per år och situationen är väldigt olycklig. Vi har nu skickat in en kompletterande skrivelse till Trafikverket för att visa vilket stort behov flygplatsen fyller för vår region, säger Nina Larsson.

Under 2016 ska EU diskutera frågan och om Sverige kan få behålla den nuvarande ordningen som är ett undantag mot unionens regelverk.

– Skulle det inte ske blir det en stor utmaning för oss i Karlstad att hitta lösningar så att kommunen kan fortsätta äga flygplatsen och stödja driften.