2015-12-06 11:08

2015-12-06 11:08

Oanmäld brandtillsyn på krogar i Karlstad

Under natten till söndag gjorde brandinspektionen en brandtillsyn på alla krogar i Karlstad.

Vissa hotell och några fyktingboenden besöktes också. Besöken gjordes utan förvarning och det som kontrollerades var bland annat utrymningsvägar, brandlarm och brandfarligt gods. Vid förra årets brandtillsyn stängdes två krogar på stört.

– Jämfört med förra året gick det väldigt bra, i år gjordes inga åtgärder direkt på plats, säger Henrik Kindberg, brandinspektör hos räddninstjänsten i Karlstad.

Brandtillsynen gjordes av den förebyggande avdelningen hos räddningstjänsten i Karlstad. Tre ärenden från natten kommer att följas upp efter helgen. Dessa ärenden handlade framförallt om hur de berörda ställena hanterar sina brandlarm.

Vissa hotell och några fyktingboenden besöktes också. Besöken gjordes utan förvarning och det som kontrollerades var bland annat utrymningsvägar, brandlarm och brandfarligt gods. Vid förra årets brandtillsyn stängdes två krogar på stört.

– Jämfört med förra året gick det väldigt bra, i år gjordes inga åtgärder direkt på plats, säger Henrik Kindberg, brandinspektör hos räddninstjänsten i Karlstad.

Brandtillsynen gjordes av den förebyggande avdelningen hos räddningstjänsten i Karlstad. Tre ärenden från natten kommer att följas upp efter helgen. Dessa ärenden handlade framförallt om hur de berörda ställena hanterar sina brandlarm.