2015-12-03 18:12

2015-12-03 18:12

Fick rätt även i kammarrätten

KARLSTAD: Friad i Värmlands Finans-härva vann igen mot Skatteverket

En man i 50-årsåldern med misstänkt koppling till Hells Angels åtalades för ekobrott i Värmlands Finans-härvan, men friades i förvaltningsrätten.
Nu underkänner även kammarrätten Skatteverkets beslut att eftertaxera mannen med 1,8 miljoner kronor.

Skatteverket fattade i mars 2013 beslut om öka mannens inkomst av tjänst med 1,8 miljoner kronor, och lägga på ett skattetillägg med 40 procent för den summan. Orsaken till beslutet var, enligt Skatteverket, oredovisade löneförmåner från bolaget Värmlands Finans, som var mannens arbetsgivare. Ärendet handlar om hans köp av fastigheten Södra Härtsöga 4:2.

Värmlands Finans finansierade i mars 2011 hans köp av fastigheten genom att betala 1,8 miljoner kronor till det dödsbo som månaden innan sålt fastigheten till Renhult Company AB, och som därefter transporterat köpet till mannen.

Om en arbetsgivare bokar bort eller efterskänker lånefordran på anställd så blir den anställde i regel skattepliktig.

Skatteverket anser i det här fallet att mannen fått en icke beskattad löneförmån genom bolagets inblandning i affären, då något skuldbrev aldrig upprättades och mannen inte betalade varken ränta eller amortering.

Skatteverkets beslut överklagades till förvaltningsrätten, som gav mannen rätt. Skatteverket överklagade beslutet till kammarrätten, som även de underkänner verkets beslut.

Skatteverket fattade i mars 2013 beslut om öka mannens inkomst av tjänst med 1,8 miljoner kronor, och lägga på ett skattetillägg med 40 procent för den summan. Orsaken till beslutet var, enligt Skatteverket, oredovisade löneförmåner från bolaget Värmlands Finans, som var mannens arbetsgivare. Ärendet handlar om hans köp av fastigheten Södra Härtsöga 4:2.

Värmlands Finans finansierade i mars 2011 hans köp av fastigheten genom att betala 1,8 miljoner kronor till det dödsbo som månaden innan sålt fastigheten till Renhult Company AB, och som därefter transporterat köpet till mannen.

Om en arbetsgivare bokar bort eller efterskänker lånefordran på anställd så blir den anställde i regel skattepliktig.

Skatteverket anser i det här fallet att mannen fått en icke beskattad löneförmån genom bolagets inblandning i affären, då något skuldbrev aldrig upprättades och mannen inte betalade varken ränta eller amortering.

Skatteverkets beslut överklagades till förvaltningsrätten, som gav mannen rätt. Skatteverket överklagade beslutet till kammarrätten, som även de underkänner verkets beslut.