2015-12-03 18:31

2015-12-03 18:31

Farligt mörkt på cykelbanan

KARLSTAD: Mörk cykelbana

Det är farligt mörkt på cykelbanan längs med Älvgatan i Karlstad tycker läsare som hört av sig till NWT.

Gång- och cykelbanan går parallellt med gatan och har ingen egen belysning. När dessutom några av gatlyktorna är trasiga blir det ännu mörkare.

David Risfalk, utvecklare av offentlig belysning på trafik- och gatuenheten på Karlstads kommun, är medveten om problemet.

– Cykelbanan ligger lägre än gatan vilket gör att man bländas av biltrafiken. Vi kommer att byta armaturerna i gatubelysningen. Det kommer att ge mer och vitare ljus.

Bytet av armaturer görs i början av nästa år. I övrigt kommer inga stora åtgärder att göras eftersom hela området förändras när det byggandet av en skyddsvall kombinerad med gång- och cykelbana påbörjas.

Gång- och cykelbanan går parallellt med gatan och har ingen egen belysning. När dessutom några av gatlyktorna är trasiga blir det ännu mörkare.

David Risfalk, utvecklare av offentlig belysning på trafik- och gatuenheten på Karlstads kommun, är medveten om problemet.

– Cykelbanan ligger lägre än gatan vilket gör att man bländas av biltrafiken. Vi kommer att byta armaturerna i gatubelysningen. Det kommer att ge mer och vitare ljus.

Bytet av armaturer görs i början av nästa år. I övrigt kommer inga stora åtgärder att göras eftersom hela området förändras när det byggandet av en skyddsvall kombinerad med gång- och cykelbana påbörjas.