2015-12-01 16:57

2015-12-01 16:58

Haschbruk anmäldes inte

KARLSTAD: Efter att patient på psykavdelning slog larm:

Personalen på den allmänpsykiatriska avdelningen 44 på Karlstads sjukhus polisanmälde aldrig patienten Camillas observationer i höstas kring medpatienter som brukade hasch.
– Ingen i personalen såg något med egna ögon. Men vi tar allvarligt på det inträffade.

Det säger verksamhetschefen Anna-Karin Thörnqvist, några veckor efter att NWT rapporterade om misstänkt knarkinnehav på sjukhusets avdelning 44.

Patienten, som i artikeln kallades för Camilla, hade med egna ögon sett hur andra patienter på den allmänpsykiatriska avdelning där hon vårdades för svår ångest, rökte hasch.

Hon hörde även en kille berätta i telefon att han ”just rökt en feting”.

Camilla blev både upprörd och illa berörd av det inträffade.

– Jag har inget med droger att göra i mitt privata liv – då vill jag verkligen inte ha det när jag mår psykiskt dåligt. Jag blev jättearg när jag upptäckte det, jag tycker inte att sånt här ska få förekomma, sa hon till NWT i november.

Vidtogs åtgärder

Enligt Anna-Karin Thörnqvist vidtogs det visst åtgärder, och det omedelbart. Däremot gjordes ingen polisanmälan.

– Det kan naturligtvis upplevas av en patient som att vi ingenting gjorde, vilket är olyckligt. Men all vår personal jobbar under strikt tystnadsplikt och kan inte återrapportera till någon enskild om vad som gjorts och inte gjorts.

– I det här fallet kom personalen till mig direkt samma dag och vi gjorde en ordentlig genomgång kring det inträffade. Någon polisanmälan gjordes dock inte, då ingen ur personalen hade sett något. Det är heller inte alltid vi anmäler alla brott, vi har en lagstiftning att förhålla oss till kring det, säger Thörnqvist.

Vad är det för lagstiftning menar du?

– Kring tystnadsplikten. Om vi upptäcker ett brott så måste det finnas fängelse i minst ett år i straffskalan för att vi ska kunna bryta mot tystnadsplikten.

Har ni mycket problem med droger på avdelning 44?

– Problemen finns till och från, här precis som i övriga samhället. Naturligtvis är vi på vår vakt, men även när det gäller visitering och andra åtgärder så har vi lagstiftning att förhålla oss till. Vi har ett absolut förbud mot droger, och ser mycket allvarligt på den här typen av händelser. Samtidigt måste vi ha en balans.

Utvecklar rutiner

Anna-Karin Thörnqvist berättar att den här incidenten har diskuterats på ledningsgruppsnivå och att ett utvecklingsarbete kring rutiner och uppföljning vid sådana här händelser pågår.

– Vi har bra rutiner, men man kan alltid göra mer, säger hon.

Camilla är ett fingerat namn.

Det säger verksamhetschefen Anna-Karin Thörnqvist, några veckor efter att NWT rapporterade om misstänkt knarkinnehav på sjukhusets avdelning 44.

Patienten, som i artikeln kallades för Camilla, hade med egna ögon sett hur andra patienter på den allmänpsykiatriska avdelning där hon vårdades för svår ångest, rökte hasch.

Hon hörde även en kille berätta i telefon att han ”just rökt en feting”.

Camilla blev både upprörd och illa berörd av det inträffade.

– Jag har inget med droger att göra i mitt privata liv – då vill jag verkligen inte ha det när jag mår psykiskt dåligt. Jag blev jättearg när jag upptäckte det, jag tycker inte att sånt här ska få förekomma, sa hon till NWT i november.

Vidtogs åtgärder

Enligt Anna-Karin Thörnqvist vidtogs det visst åtgärder, och det omedelbart. Däremot gjordes ingen polisanmälan.

– Det kan naturligtvis upplevas av en patient som att vi ingenting gjorde, vilket är olyckligt. Men all vår personal jobbar under strikt tystnadsplikt och kan inte återrapportera till någon enskild om vad som gjorts och inte gjorts.

– I det här fallet kom personalen till mig direkt samma dag och vi gjorde en ordentlig genomgång kring det inträffade. Någon polisanmälan gjordes dock inte, då ingen ur personalen hade sett något. Det är heller inte alltid vi anmäler alla brott, vi har en lagstiftning att förhålla oss till kring det, säger Thörnqvist.

Vad är det för lagstiftning menar du?

– Kring tystnadsplikten. Om vi upptäcker ett brott så måste det finnas fängelse i minst ett år i straffskalan för att vi ska kunna bryta mot tystnadsplikten.

Har ni mycket problem med droger på avdelning 44?

– Problemen finns till och från, här precis som i övriga samhället. Naturligtvis är vi på vår vakt, men även när det gäller visitering och andra åtgärder så har vi lagstiftning att förhålla oss till. Vi har ett absolut förbud mot droger, och ser mycket allvarligt på den här typen av händelser. Samtidigt måste vi ha en balans.

Utvecklar rutiner

Anna-Karin Thörnqvist berättar att den här incidenten har diskuterats på ledningsgruppsnivå och att ett utvecklingsarbete kring rutiner och uppföljning vid sådana här händelser pågår.

– Vi har bra rutiner, men man kan alltid göra mer, säger hon.

Camilla är ett fingerat namn.