2015-11-30 15:52

2015-11-30 15:52

Wikström (S) pratade sjukvård

POLITIK: Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern i Karlstad

Hälso- och sjukvårdsfrågor och integration stod i fokus när ministern Gabriel Wikström (S) besökte Karlstad på måndagen.

I år besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström samtliga region- och landstingsledningar för att få veta mer om hur de upplever situationen i hälso- och sjukvården. På måndagen var det Värmland, och då främst Karlstad, som stod på tur.

– Utvecklingsplanen för hälso- och sjukvården som tagits fram inom Landstinget i Värmland stämmer väl överens med hur vi tänker på den nationella nivån, sa Gabriel Wikström (S), till landstinget efteråt.

– Den kulturförändring som landstinget är på väg att genomföra utifrån patienternas behov tror jag mycket på. Andra landsting har visat att det är vägen fram mot högre kvalitet och effektivare användning av resurserna.

Besökte Fröding Arena

Efter lunch fortsatte ministern till Fröding Arena för att ta del av deras integrationsarbete. Han fick bland annat veta mer om friidrottsverksamheten samt Fritidsbanken, vars verksamhet bygger på utlåning av fritidsutrustning.

I år besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström samtliga region- och landstingsledningar för att få veta mer om hur de upplever situationen i hälso- och sjukvården. På måndagen var det Värmland, och då främst Karlstad, som stod på tur.

– Utvecklingsplanen för hälso- och sjukvården som tagits fram inom Landstinget i Värmland stämmer väl överens med hur vi tänker på den nationella nivån, sa Gabriel Wikström (S), till landstinget efteråt.

– Den kulturförändring som landstinget är på väg att genomföra utifrån patienternas behov tror jag mycket på. Andra landsting har visat att det är vägen fram mot högre kvalitet och effektivare användning av resurserna.

Besökte Fröding Arena

Efter lunch fortsatte ministern till Fröding Arena för att ta del av deras integrationsarbete. Han fick bland annat veta mer om friidrottsverksamheten samt Fritidsbanken, vars verksamhet bygger på utlåning av fritidsutrustning.