2015-11-28 06:00

2015-11-28 06:00

Skutberget ska utvecklas

KARLSTAD: First camp satsar 20 miljoner på ny servicebyggnad, nya stugor och äventyrsgolfbana

Utvecklar. First camp har bestämt sig för att storsatsa på Skutberget. Till att börja med ska 20 miljoner kronor investeras i en utbyggnad.

– Vi har tagit fram en helt ny visionsplan där vi bland annat vill bygga ett antal nya stugor, en stor äventyrsgolfbana och en ny servicebyggnad.

First camps fastighetschef Andreas Andersson är mycket entusiastisk när han berättar om bolagets planer för Skutberget.

På senare år har man dragit på sig kritik för skötseln av campingen och motionscentralen, men nu har First camp beslutat sig för att storsatsa.

– Vår Karlstadsanläggning betyder jättemycket för oss. Läget är fantastiskt och nu vill vi ta ett större grepp, säger Andreas Andersson.

Speciellt viktigt är det efter den stora översvämningen sommaren 2014 som ledde till stora skador och förstörde både campingens servicebyggnad och ett antal stugor.

– Vi har sökt bygglov för att kunna uppföra en ny och större servicebyggnad med reception och butik och även restaurang närmare den stora parkeringen. Byggstart blir det under 2016. Årets drift har inte varit optimal med tanke på att vi fått hålla till i tillfälliga lokaler.

Nya stugor byggs

– Eventuellt blir den klar till sommarsäsongen, annars öppnar den 2017. Dessutom vill vi med start 2016 bygga ett antal nya stugor med mycket glas som antingen sätts upp alla på en gång eller i etapper.

Men detta är bara en i raden av investeringar som First camp vill genomföra. Totalt vill man i ett första steg satsa 20 miljoner i anläggningen.

– En sak som definitivt blir klar till sommarsäsongen nästa år är en över 2 000 kvadratmeter stor äventyrsgolfbana med 18 hål som blir tävlingsklassad. Det är något som saknas i Karlstad och den byggs intill den stora parkeringen, säger Andreas Andersson.

Här planerar man även för en vattenlekpark för barn. När den kan stå klar är dock ännu inte klart.

Vill utveckla gymdel

– Allt det här ingår i en helt ny visionsplan som vi har tagit fram för Skutberget. Där finns även planer för en utveckling av motionscentralen tillsammans med kommunen.

– Vi vill satsa på gymmet och tittar även på att bygga en restaurang ner mot vattnet. Vi hoppas komma överens med kommunen så snabbt som möjligt kring motionscentralen.

– Planerna för den ingår dock inte 20-miljonerssatsningen och vi vet ännu inte när det projektet kan genomföras och vad det kostar, säger Andreas Andersson.

Han berättar att man snart påbörjar ett större dräneringsarbete, att det ska sättas upp nya elstolpar och dras fiber och att bolaget även planerar att lysa upp bland annat träd och klippor längs promenadstråken om vi får okej av kommunen.

Ni har även tidigare haft planer för Skutberget. Varför har det dröjt så länge innan något har hänt?

– Det beror bland annat på omorganisation och ägarbyte, men nu är vi redo att satsa.

First camps fastighetschef Andreas Andersson är mycket entusiastisk när han berättar om bolagets planer för Skutberget.

På senare år har man dragit på sig kritik för skötseln av campingen och motionscentralen, men nu har First camp beslutat sig för att storsatsa.

– Vår Karlstadsanläggning betyder jättemycket för oss. Läget är fantastiskt och nu vill vi ta ett större grepp, säger Andreas Andersson.

Speciellt viktigt är det efter den stora översvämningen sommaren 2014 som ledde till stora skador och förstörde både campingens servicebyggnad och ett antal stugor.

– Vi har sökt bygglov för att kunna uppföra en ny och större servicebyggnad med reception och butik och även restaurang närmare den stora parkeringen. Byggstart blir det under 2016. Årets drift har inte varit optimal med tanke på att vi fått hålla till i tillfälliga lokaler.

Nya stugor byggs

– Eventuellt blir den klar till sommarsäsongen, annars öppnar den 2017. Dessutom vill vi med start 2016 bygga ett antal nya stugor med mycket glas som antingen sätts upp alla på en gång eller i etapper.

Men detta är bara en i raden av investeringar som First camp vill genomföra. Totalt vill man i ett första steg satsa 20 miljoner i anläggningen.

– En sak som definitivt blir klar till sommarsäsongen nästa år är en över 2 000 kvadratmeter stor äventyrsgolfbana med 18 hål som blir tävlingsklassad. Det är något som saknas i Karlstad och den byggs intill den stora parkeringen, säger Andreas Andersson.

Här planerar man även för en vattenlekpark för barn. När den kan stå klar är dock ännu inte klart.

Vill utveckla gymdel

– Allt det här ingår i en helt ny visionsplan som vi har tagit fram för Skutberget. Där finns även planer för en utveckling av motionscentralen tillsammans med kommunen.

– Vi vill satsa på gymmet och tittar även på att bygga en restaurang ner mot vattnet. Vi hoppas komma överens med kommunen så snabbt som möjligt kring motionscentralen.

– Planerna för den ingår dock inte 20-miljonerssatsningen och vi vet ännu inte när det projektet kan genomföras och vad det kostar, säger Andreas Andersson.

Han berättar att man snart påbörjar ett större dräneringsarbete, att det ska sättas upp nya elstolpar och dras fiber och att bolaget även planerar att lysa upp bland annat träd och klippor längs promenadstråken om vi får okej av kommunen.

Ni har även tidigare haft planer för Skutberget. Varför har det dröjt så länge innan något har hänt?

– Det beror bland annat på omorganisation och ägarbyte, men nu är vi redo att satsa.