2015-11-28 08:59

2015-11-28 08:59

Karlstadskola bjuder på mat i toppklass

KARLSTAD

Hagaborgsskolans skolrestaurang Kristallen placerar sig som näst bäst i Sverige när SkolmatSverige publicerar sin sammanställning över skolmatens kvalitet läsåret 2014/2015. – Det är alltid roligt när våra skolrestauranger utmärker sig positivt i olika sammanhang eftersom det hjälper till att sätta den offentliga måltiden på kartan. Vi arbetar aktivt med att fler av våra restauranger ska delta i olika aktiviteter, det finns mycket kompetens runtom i kommunen och det här är ett bra sätt att visa den på, säger Andreas Sjöblom SOM är kökschef på skolområde Syd, där Hagaborgsskolan ingår.

Fakta

SkolmatSverige erbjuder ett kostnadsfritt verktyg som hjälper grundskolor och kommuner att utvärdera dokumentera och utveckla kvaliteten på sina skolmåltider utifrån ett helhetsperspektiv. 

Verktyget behandlar sex kvalitetsaspekter såsom lunchutbud, näringsriktighet, säker mat, service och pedagogik, miljöpåverkan samt organisation och styrning. Tillsammans ger de sex kvalitetsaspekterna en komplett bild av den aktuella skolrestaurangen.