2015-11-26 12:44

2015-11-26 13:13

Uttalade stöd för asylrätten

SVENSKA KYRKAN: Karlstads stift

Karlstads stiftsfullmäktige uttalade sitt stöd för asylrätten.

Vid sitt sammanträde den 25 november framfördes följande angående asylrätten i Sverige:

Alla barn har rätt till en framtid och ett hopp.

 • Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer i Sverige
   
 • Sverige ska fortsätta stå upp för asylrätten med särskilt beaktande av barn och barnfamiljers situation. Ingen ska tvingas vända vid gränsen utan en rättssäker prövning.
   
 • Vi uppmanar regeringen fortsätta att sätta press på resten av Europa att följa asylrätten och barnkonventionen.

Stiftsfullmäktige är Karlstads stifts högsta beslutande organ. Det består av 81 ledamöter som representerar Svenska kyrkans medlemmar i Karlstads stift (Värmland och Dalsland).

Vid sitt sammanträde den 25 november framfördes följande angående asylrätten i Sverige:

Alla barn har rätt till en framtid och ett hopp.

 • Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer i Sverige
   
 • Sverige ska fortsätta stå upp för asylrätten med särskilt beaktande av barn och barnfamiljers situation. Ingen ska tvingas vända vid gränsen utan en rättssäker prövning.
   
 • Vi uppmanar regeringen fortsätta att sätta press på resten av Europa att följa asylrätten och barnkonventionen.

Stiftsfullmäktige är Karlstads stifts högsta beslutande organ. Det består av 81 ledamöter som representerar Svenska kyrkans medlemmar i Karlstads stift (Värmland och Dalsland).