2015-11-26 15:35

2015-11-26 19:24

Nya skolan invigd

STOCKFALLET: Full fart i nya lokaler

Under hösten stod den nya förskolan och skolan klar på Stockfallet, och nu är verksamheten i full gång.

Förskolan är kvar i samma lokaler som förut, med tillägget att de renoverats och nu också förfogar över de gamla skollokalerna. Förskolan har växt från två till fem avdelningar. Den nya skolan har plats för 150 elever, men kan utökas med fler paviljonger vid behov. I dag går där cirka 100 elever. I den nya skolan finns grupprum i anslutning till alla klassrum och en helt ny matsal. Stor vikt har också lagts på att skapa en bra utemiljö för lek och rekreation på rasterna.

Förskolan är kvar i samma lokaler som förut, med tillägget att de renoverats och nu också förfogar över de gamla skollokalerna. Förskolan har växt från två till fem avdelningar. Den nya skolan har plats för 150 elever, men kan utökas med fler paviljonger vid behov. I dag går där cirka 100 elever. I den nya skolan finns grupprum i anslutning till alla klassrum och en helt ny matsal. Stor vikt har också lagts på att skapa en bra utemiljö för lek och rekreation på rasterna.