2015-11-26 11:25

2015-11-26 11:25

Bygdegårdsförening får ungdomsbidrag

VÅLBERG

Älvenäs bygdegårdsförening är en av tolv föreningar som får dela på 4,8 miljoner kronor när Boverket satsar på samlingslokaler för ungdomar.

Älvenäs bygdegårdsförening för 60 000 kronor av det bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler som Boverkets samlingslokaldelegation delar ut. Pengarna ska bland annat användas för enklare ombyggnad, inventarier eller modernisering av teknisk utrustning.

Älvenäs bygdegårdsförening för 60 000 kronor av det bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler som Boverkets samlingslokaldelegation delar ut. Pengarna ska bland annat användas för enklare ombyggnad, inventarier eller modernisering av teknisk utrustning.