2015-11-23 06:00

2015-11-23 06:00

Så mycket har ambulanshelikoptern kostat

VÄRMLAND: Ett år sedan den togs i full drift

Ambulanshelikoptern har varit i luften sedan förra sommaren.
Bara i år beräknas den kosta nästan 43 miljoner kronor.
– Om det är värt det, det får var och en bedöma, säger landstingsråd Fredrik Larsson (M).

I slutet av augusti förra året lyfte Värmlands ambulanshelikopter för första gången. Under det första året kom 2 645 larm till luftambulansstyrkan, där helikoptern, en akutbil och läkarjourverksamhet ingår.

Drygt hälften av larmen var till helikoptern. Men den faktiska siffran för antalet utryckningar är betydligt lägre. I snitt har ambulanshelikoptern lyft från Karlstads flygplats två gånger varje dag.

– Helikoptern är tilldelad larmen. Men det kan vara allt från att en ambulans på plats sagt att allt gick bra och att helikoptern därför inte åker ut till att helikoptern startar, åker halvvägs och vänder. Eller att den gör uppdraget fullt ut, säger Paul Carbonnier, förbundschef för Svensk Luftambulans.

Det är förbundet där landstingen i Värmland, Dalarna och Västra Götaland samarbetar.

– Hela syftet har varit att det ska vara en gränslös utkallning. Vi tänker inte gränser längre, utan patientfokus. Närmaste helikopter ska ta uppdraget.

Tänkbara scenarion är att Värmlandshelikoptern åker på larm i Dalsland och att Dalarnas helikopter, som snart ska finnas på plats i Mora, hjälper till i norra Värmland.

Det finns även avtal med Norge och med Örebro.

Hur sammanfattar du året?

– Vi har definitivt upplevt att vi gjort något för invånarna i landstinget, säger Paul Carbonnier.

– Vi har vid flertal tillfällen kunnat konstatera att läkarna bedömer att deras insats har gjort skillnad i utfallet för patienten.

Många miljoner

Men smakar det så kostar det.

Från årsskiftet och fram till oktober hade helikopterverksamheten kostat landstinget drygt 34,5 miljoner kronor. Prognosen för året är mellan 42 och 43 miljoner kronor, i form av cirka 22,5 miljoner kronor i bidrag till Svensk luftambulans och 19 miljoner kronor i egna kostnader.

Budgeten för nästa år är ännu högre. Då handlar det om över 50 miljoner kronor.

För att ge en bild av kostnaden kan nämnas att en sjuksköterska med medianlön kostar omkring 480 000 kronor per år att ha anställd.

Den helikopter som i dag finns i Värmland är av juridiska skäl leasad. I dagarna är det tänkt att Landstinget i Värmlands egen helikopter ska levereras.

Kostnaden? Den är hemlig.

– Av affärsskäl, säger Gunnar Blomquist, ledningsstrateg på landstinget. Det är leverantören som begärt det.

Vad innebär det för totalkostnaden att äga helikoptern?

– Vår bedömning är att det är billigare än att leasa.

Avbetalningen sker på 20 år.

Uppskattning

Enligt landstingsrådet Fredrik Larsson (M) var det i ett tidigt skede av projektet svårt att uppskatta kostnaden för verksamheten.

– Vi har inte haft så mycket att jämföra med. Vi gör det här på ett helt annat sätt än tidigare. Men i dag kan vi se, när vi tittar på de kostnader vi har, att de landsting som gjort nya upphandlingar ligger på en högre kostnad.

– Det faktum att Västra Götaland så snabbt ville vara med i vår verksamhet och att Uppsala nu går med tyder på att vi gör någonting som är bra. De har haft helikopterverksamhet länge och kört det själva förut.

I år kostar det 42 miljoner kronor – är det värt det?

– Ja, vad är ett liv värt? Vi får kvitton på att det spelar roll för en del patienter, kanske mellan liv och död, kanske mellan att man kommer tillbaka till ett funktionellt liv. Vi gjorde en medveten satsning på att höja akutsjukvården ett snäpp. Det har den här prislappen.

– Sedan om det är värt det, det får var och en bedöma.

I slutet av augusti förra året lyfte Värmlands ambulanshelikopter för första gången. Under det första året kom 2 645 larm till luftambulansstyrkan, där helikoptern, en akutbil och läkarjourverksamhet ingår.

Drygt hälften av larmen var till helikoptern. Men den faktiska siffran för antalet utryckningar är betydligt lägre. I snitt har ambulanshelikoptern lyft från Karlstads flygplats två gånger varje dag.

– Helikoptern är tilldelad larmen. Men det kan vara allt från att en ambulans på plats sagt att allt gick bra och att helikoptern därför inte åker ut till att helikoptern startar, åker halvvägs och vänder. Eller att den gör uppdraget fullt ut, säger Paul Carbonnier, förbundschef för Svensk Luftambulans.

Det är förbundet där landstingen i Värmland, Dalarna och Västra Götaland samarbetar.

– Hela syftet har varit att det ska vara en gränslös utkallning. Vi tänker inte gränser längre, utan patientfokus. Närmaste helikopter ska ta uppdraget.

Tänkbara scenarion är att Värmlandshelikoptern åker på larm i Dalsland och att Dalarnas helikopter, som snart ska finnas på plats i Mora, hjälper till i norra Värmland.

Det finns även avtal med Norge och med Örebro.

Hur sammanfattar du året?

– Vi har definitivt upplevt att vi gjort något för invånarna i landstinget, säger Paul Carbonnier.

– Vi har vid flertal tillfällen kunnat konstatera att läkarna bedömer att deras insats har gjort skillnad i utfallet för patienten.

Många miljoner

Men smakar det så kostar det.

Från årsskiftet och fram till oktober hade helikopterverksamheten kostat landstinget drygt 34,5 miljoner kronor. Prognosen för året är mellan 42 och 43 miljoner kronor, i form av cirka 22,5 miljoner kronor i bidrag till Svensk luftambulans och 19 miljoner kronor i egna kostnader.

Budgeten för nästa år är ännu högre. Då handlar det om över 50 miljoner kronor.

För att ge en bild av kostnaden kan nämnas att en sjuksköterska med medianlön kostar omkring 480 000 kronor per år att ha anställd.

Den helikopter som i dag finns i Värmland är av juridiska skäl leasad. I dagarna är det tänkt att Landstinget i Värmlands egen helikopter ska levereras.

Kostnaden? Den är hemlig.

– Av affärsskäl, säger Gunnar Blomquist, ledningsstrateg på landstinget. Det är leverantören som begärt det.

Vad innebär det för totalkostnaden att äga helikoptern?

– Vår bedömning är att det är billigare än att leasa.

Avbetalningen sker på 20 år.

Uppskattning

Enligt landstingsrådet Fredrik Larsson (M) var det i ett tidigt skede av projektet svårt att uppskatta kostnaden för verksamheten.

– Vi har inte haft så mycket att jämföra med. Vi gör det här på ett helt annat sätt än tidigare. Men i dag kan vi se, när vi tittar på de kostnader vi har, att de landsting som gjort nya upphandlingar ligger på en högre kostnad.

– Det faktum att Västra Götaland så snabbt ville vara med i vår verksamhet och att Uppsala nu går med tyder på att vi gör någonting som är bra. De har haft helikopterverksamhet länge och kört det själva förut.

I år kostar det 42 miljoner kronor – är det värt det?

– Ja, vad är ett liv värt? Vi får kvitton på att det spelar roll för en del patienter, kanske mellan liv och död, kanske mellan att man kommer tillbaka till ett funktionellt liv. Vi gjorde en medveten satsning på att höja akutsjukvården ett snäpp. Det har den här prislappen.

– Sedan om det är värt det, det får var och en bedöma.

Ett av tre larm fullföljs

Siffrorna gäller perioden 1/1 – 31/8 2015

Uppdragen rör ambulanshelikopter, akutbil och övriga uppdrag som kopplas till verksamheten.

Totalt antal uppdrag: 2036

Fullföljda: 788

Avvisat: 715

Avbrutet: 533

Källa: Svensk luftambulans

Så mycket har den varit i luften

Siffrorna gäller perioden 1/1 – 31/8 2015

Total flygtid i timmar: 435

Primär (akut): 295

Sekundär (transportliknande): 70

Träning: 60

Övrigt (teknik m.m.): 10