2015-11-20 12:49

2015-11-20 12:49

"Vi gör allt för barnen"

KARLSTAD: Undersökning om utsatta barn

Internationella barndagen. Karlstad kommun får både ris och ros för sitt arbete med utsatta barn. Det framkommer i Barnbarometen, en undersökning gjord av Humana och organisationen Maskrosbarn som släpptes under fredagen, i samband med internationella barndagen.

Den 20 november varje år infaller UNICEF:s internationella barndag. I samband med dagen har Humana, Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg, tillsammans med barnrättsorganisationen Maskrosbarn släppt en undersökning. Humanans Barnbarometer bygger på en enkät där 139 kommuners arbete med utsatta barn och unga har undersökts.

Drar över tiden

Utredningen visar att i sex av tio av kommunerna har det hänt fler än fem gånger under de senaste två åren att utredningar som rör barn och unga tagit längre än fyra månader att slutföra. 27 procent av kommunerna uppger att barnutredningar drar över tiden i var femte fall efter oftare.

Ris och ros till Karlstad kommun

Karlstad kommun får beröm för att barnutredningar alltid inleds när det förekommer våld i nära relationer mellan vårdnadshavare och andra familjemedlemmar, men kritik för att det vid flera än tio gånger under de senaste två åren tagit mer än fyra månader att slutföra barnutredningar.

– Karlstad kommun får både ris och ros i undersökningen och vi vill uppmuntra till statningar som ger skyndsam hantering av barnärenden. Vi som dagligen möter barn i utsatta situationer vet hur viktigt det är att barnutredningar genomförs snabbt, säger Lisa Dahlgren, ansvarig barnombud för Maskrosbarn, i ett pressmeddelande.

Per-Inge Lindén (MP), ordförande för arbetsmarknads och socialnämnden i Karlstad kommun är glad över berömmen och besvarar kritiken.

– Vi har ett barnperspektiv och det jättekul att vi får beröm. Och angående kritiken så är det viktigt att samtidigt veta om även om vi inte hinner slutföra utredningar i tid så sätter vi inte barnen i sticket. Vi gör allt för barnen och behöver de omplaceras eller annat stöd så sker detta direkt många saker kan göras parallellt samtidigt som utredningar pågår. Självklart vill vi även bli bättre på att få klart allt pappersjobb, säger han.

Hur ska ni göra för att förbättra detta?

– Det handlar såklart om resurser och personalbrist. Det är ständigt ett stort flöde av ärenden och vi har inga trollerilösningar, men vi gör allt vi kan.

Den 20 november varje år infaller UNICEF:s internationella barndag. I samband med dagen har Humana, Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg, tillsammans med barnrättsorganisationen Maskrosbarn släppt en undersökning. Humanans Barnbarometer bygger på en enkät där 139 kommuners arbete med utsatta barn och unga har undersökts.

Drar över tiden

Utredningen visar att i sex av tio av kommunerna har det hänt fler än fem gånger under de senaste två åren att utredningar som rör barn och unga tagit längre än fyra månader att slutföra. 27 procent av kommunerna uppger att barnutredningar drar över tiden i var femte fall efter oftare.

Ris och ros till Karlstad kommun

Karlstad kommun får beröm för att barnutredningar alltid inleds när det förekommer våld i nära relationer mellan vårdnadshavare och andra familjemedlemmar, men kritik för att det vid flera än tio gånger under de senaste två åren tagit mer än fyra månader att slutföra barnutredningar.

– Karlstad kommun får både ris och ros i undersökningen och vi vill uppmuntra till statningar som ger skyndsam hantering av barnärenden. Vi som dagligen möter barn i utsatta situationer vet hur viktigt det är att barnutredningar genomförs snabbt, säger Lisa Dahlgren, ansvarig barnombud för Maskrosbarn, i ett pressmeddelande.

Per-Inge Lindén (MP), ordförande för arbetsmarknads och socialnämnden i Karlstad kommun är glad över berömmen och besvarar kritiken.

– Vi har ett barnperspektiv och det jättekul att vi får beröm. Och angående kritiken så är det viktigt att samtidigt veta om även om vi inte hinner slutföra utredningar i tid så sätter vi inte barnen i sticket. Vi gör allt för barnen och behöver de omplaceras eller annat stöd så sker detta direkt många saker kan göras parallellt samtidigt som utredningar pågår. Självklart vill vi även bli bättre på att få klart allt pappersjobb, säger han.

Hur ska ni göra för att förbättra detta?

– Det handlar såklart om resurser och personalbrist. Det är ständigt ett stort flöde av ärenden och vi har inga trollerilösningar, men vi gör allt vi kan.

  • Joanna Halvardsson