2015-11-20 06:00

2015-11-20 06:00

Nisser mycket nöjd

KARLSTAD: "Ett bevis på att näringslivet tror på Karlstad"

Karlstads kommun gnuggar förstås händerna åt alla nya jobb som det nya handelsområdet beräknas ge.
– Det här är jättestort och ett bevis på att man från näringslivet tror på Karlstad och vill investera här, säger Per-Samuel Nisser (M).

Kommunalrådet är mycket nöjd över att man från kommunens sida snart kan hälsa ett antal nya handelsetableringar välkomna till Karlstad.

Länge har man tvingats säga nej till sällanköpsaktörer som bland andra Mediamarkt och Bauhaus på grund av brist på plats.

– Så är det. Det är roligt att Olav Thon-gruppen tillsammans med lokala markägare har kommit överens om den här satsningen. Jag har träffat dem flera gånger under förhandlingarna och det här är en stor dag för Karlstad att man nu lämnar i en begäran om planbesked.

Vad säger du om projektet?

– Det här är jättestort och ett bevis på att man från näringslivet tror på Karlstad och vill investera här. Och Olav Thon-gruppen är en stor och mycket stabil aktör som ju redan finns i stan.

– Satsningen känns väldigt spännande. och det här kommer att leda till ett stort antal nya arbetsplatser och förbättrar tillväxten ytterligare, säger Per-Samuel Nisser.

Det måste vara väldigt bra att Biltema-området nu byggs samman med Bergviks köpcenter och ni kan samla all handel på en sida om E18?

– Ja, det är förstås positivt, men samtidigt blir det en del utmaningar för oss både vad gäller detaljplanearbetet och när det gäller trafiklösningarna.

– Trafikbiten kommer att ske i dialog med Trafikverket. Men vi ska självklart hjälpa till med planer och kommunikationer. Det är ett arbete som börjar nu.

Vad innebär det här för Eriksbergs handelsområde norr om E18?

– Det kan jag inte svara på i dagläget. Men jag tror fortfarande på någon form av etablering där framöver.

Kommunalrådet är mycket nöjd över att man från kommunens sida snart kan hälsa ett antal nya handelsetableringar välkomna till Karlstad.

Länge har man tvingats säga nej till sällanköpsaktörer som bland andra Mediamarkt och Bauhaus på grund av brist på plats.

– Så är det. Det är roligt att Olav Thon-gruppen tillsammans med lokala markägare har kommit överens om den här satsningen. Jag har träffat dem flera gånger under förhandlingarna och det här är en stor dag för Karlstad att man nu lämnar i en begäran om planbesked.

Vad säger du om projektet?

– Det här är jättestort och ett bevis på att man från näringslivet tror på Karlstad och vill investera här. Och Olav Thon-gruppen är en stor och mycket stabil aktör som ju redan finns i stan.

– Satsningen känns väldigt spännande. och det här kommer att leda till ett stort antal nya arbetsplatser och förbättrar tillväxten ytterligare, säger Per-Samuel Nisser.

Det måste vara väldigt bra att Biltema-området nu byggs samman med Bergviks köpcenter och ni kan samla all handel på en sida om E18?

– Ja, det är förstås positivt, men samtidigt blir det en del utmaningar för oss både vad gäller detaljplanearbetet och när det gäller trafiklösningarna.

– Trafikbiten kommer att ske i dialog med Trafikverket. Men vi ska självklart hjälpa till med planer och kommunikationer. Det är ett arbete som börjar nu.

Vad innebär det här för Eriksbergs handelsområde norr om E18?

– Det kan jag inte svara på i dagläget. Men jag tror fortfarande på någon form av etablering där framöver.