2015-11-20 17:09

2015-11-20 18:26

Årets julgran hittad – tack vare Karlstadsborna

KARLSTAD

Nästa vecka kommer den traditionsenliga julgranen att resas på Stora torget i Karlstad. Årets gran kommer från Önnerud 232 där Anette Edén-Svensson bor på sin gård.

– Granen är kraftig, fin och drygt 15 m hög. Ägaren tycker att den har blivit för stor och att den passar bättre som julgran och jag tror den kommer bli jättebra, berättar Erik Lisshammar som har haft ansvaret för julgransjakten.

Tidigare under hösten bad kommunen Karlstadsborna om hjälp för att hitta årets julgran till olika platser i Karlstad.

Ett 20-tal personer hörde av sig med tips och på tisdag nästa vecka är det dags att resa granen från Önnerud på Stora torget.

Även granarna som ska ställas ut på i Vålberg, Edsvalla, Väse, Molkom vid biblioteket och på Hagatorget är utsedda. De kommer enligt kommunen att placeras ut i början av nästa vecka, vilka tidpunkter är dock inte fastställt än.

– Granen är kraftig, fin och drygt 15 m hög. Ägaren tycker att den har blivit för stor och att den passar bättre som julgran och jag tror den kommer bli jättebra, berättar Erik Lisshammar som har haft ansvaret för julgransjakten.

Tidigare under hösten bad kommunen Karlstadsborna om hjälp för att hitta årets julgran till olika platser i Karlstad.

Ett 20-tal personer hörde av sig med tips och på tisdag nästa vecka är det dags att resa granen från Önnerud på Stora torget.

Även granarna som ska ställas ut på i Vålberg, Edsvalla, Väse, Molkom vid biblioteket och på Hagatorget är utsedda. De kommer enligt kommunen att placeras ut i början av nästa vecka, vilka tidpunkter är dock inte fastställt än.

Fakta om granarna

Uppställningsplats      Hämtningsplats

Stora torget                  Önnerud 232

Vålberg                         Banjogatan, Kronoparken

Biblioteket                     Stor Ingmars väg 10, Hultsberg

Hagatorget                   Kroppkärrsvägen 126, Södra Kroppkärr

Väse                             Inkörsvägen 2, Norra Kroppkärr

Edsvalla                        Övre bruket, Edsvalla

Molkom                        Skogsbacken 6, Molkom