2015-11-20 06:00

2015-11-20 06:00

Äldre nöjda i Karlstad

KARLSTAD

Karlstads äldre är belåtna med vård och omsorgen i kommunen. 86 procent av de som bor på vårdboende är nöjda med hjälpen, rikssnittet ligger på 82 procent.

Dessutom är 67 procent nöjda med de aktiviteter som erbjuds på vårdboendena.

– Att kunna erbjuda bra aktiviteter och ge våra kunder inflytande över hur deras vård och omsorg ska utföras är två utvecklingsområden som vi har arbetat med det senaste året och det känns kul att de upplever att vi har blivit bättre inom dessa områden, säger Marléne Lund Kopparklint (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i ett pressmeddelande

Dessutom är 67 procent nöjda med de aktiviteter som erbjuds på vårdboendena.

– Att kunna erbjuda bra aktiviteter och ge våra kunder inflytande över hur deras vård och omsorg ska utföras är två utvecklingsområden som vi har arbetat med det senaste året och det känns kul att de upplever att vi har blivit bättre inom dessa områden, säger Marléne Lund Kopparklint (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i ett pressmeddelande