2015-11-19 15:00

2015-11-19 15:00

Synliga poliser ska skapa trygghet

VÄRMLAND: Det ökade terrorhotet

Vi kommer att få se fler poliser på det som kallas publika platser. Det blir en tydlig följd av att Säkerhetspolisen uppgraderat terrorhotet mot Sverige.

Polisens arbete med anledning av det ökade terrorhotet bedrivs inom ramen för något som kallas en särskild händelse och leds av polisens nationella operativa avdelning i Stockholm.

– Men beslutet får konsekvenser även för polisen i landsorten, säger Stefan Dangerdt som är kommunikationsansvarig för den särskilda händelsen i polisens Bergslagsregion.

– Vi kommer att öka vår synlighet på publika platser. Det kan handla om köpcentra, kommunikationsknutpunkter och större idrottsevenemang.

Stefan Dangerdt säger att alla poliser naturligtvis spanar efter den efterlyste personen men att den ökade polisnärvaron framför allt ska ses som en trygghetsskapande åtgärd.

– Det finns inget uttalat hot vare sig i Värmland, Dalarna eller Örebro län.

Samtidigt ökar medvetenheten hos allmänheten. Det kan man förstå av en händelse i Karlstad på torsdagsförmiddagen.

Handskrivet hot

Då upptäckte personal på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Karlstad att någon hade skjutit en papperslapp under ytterdörren till klinikens lokaler. På lappen hade denne någon för hand skrivit ner ett något oprecist hot om en bomb.

Polisen larmades omedelbart men kunde ganska snart avfärda hotet som grundlöst.

Men hotet kan ändå patienter och anhöriga att känna sig rejält uppskrämda. Klinikchefen Maria Svensson beslutade därför att ställa in alla patientbesök under torsdagen. Däremot utrymdes inte lokalerna.

– Vår bedömning är att behandlingsresultatet kan påverkas om patienterna känner oro när de vistas i våra lokaler, säger Maria Svensson enligt ett pressmeddelande från landstinget.

Polisens arbete med anledning av det ökade terrorhotet bedrivs inom ramen för något som kallas en särskild händelse och leds av polisens nationella operativa avdelning i Stockholm.

– Men beslutet får konsekvenser även för polisen i landsorten, säger Stefan Dangerdt som är kommunikationsansvarig för den särskilda händelsen i polisens Bergslagsregion.

– Vi kommer att öka vår synlighet på publika platser. Det kan handla om köpcentra, kommunikationsknutpunkter och större idrottsevenemang.

Stefan Dangerdt säger att alla poliser naturligtvis spanar efter den efterlyste personen men att den ökade polisnärvaron framför allt ska ses som en trygghetsskapande åtgärd.

– Det finns inget uttalat hot vare sig i Värmland, Dalarna eller Örebro län.

Samtidigt ökar medvetenheten hos allmänheten. Det kan man förstå av en händelse i Karlstad på torsdagsförmiddagen.

Handskrivet hot

Då upptäckte personal på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Karlstad att någon hade skjutit en papperslapp under ytterdörren till klinikens lokaler. På lappen hade denne någon för hand skrivit ner ett något oprecist hot om en bomb.

Polisen larmades omedelbart men kunde ganska snart avfärda hotet som grundlöst.

Men hotet kan ändå patienter och anhöriga att känna sig rejält uppskrämda. Klinikchefen Maria Svensson beslutade därför att ställa in alla patientbesök under torsdagen. Däremot utrymdes inte lokalerna.

– Vår bedömning är att behandlingsresultatet kan påverkas om patienterna känner oro när de vistas i våra lokaler, säger Maria Svensson enligt ett pressmeddelande från landstinget.