2015-11-19 16:15

2015-11-19 16:15

Östra bron stängs tillfälligt

KARLSTAD

Östra bron, som går mellan stadsdelarna Haga och Norrstrand, stängs tillfälligt för gång- och cykeltrafikanter.

Förbudet börjar gälla den 24 november och gäller fram tills Tingvallabrons reparation är avslutad vilket den räknas vara sommaren 2016.

I väntan på att Tingvallabron ska repareras har busstrafiken sedan en tid trafikerat Östra bron. Hittills har bussar och gång- och cykeltrafikanter fått samsas på bron och trafiken reglerats med trafikljus, men det har visat sig blivit svårt för bussarna att hålla tidtabellerna.

Fotgängare och cyklister hänvisas till Gubbholmsbron, Sandgrundsbron eller Tingvallabron.

Förbudet börjar gälla den 24 november och gäller fram tills Tingvallabrons reparation är avslutad vilket den räknas vara sommaren 2016.

I väntan på att Tingvallabron ska repareras har busstrafiken sedan en tid trafikerat Östra bron. Hittills har bussar och gång- och cykeltrafikanter fått samsas på bron och trafiken reglerats med trafikljus, men det har visat sig blivit svårt för bussarna att hålla tidtabellerna.

Fotgängare och cyklister hänvisas till Gubbholmsbron, Sandgrundsbron eller Tingvallabron.