2015-11-17 11:52

2015-11-17 15:53

Tror inte på ett avgörande om Stadshuset i dag

KARLSTAD: S och V fortfarande kritiska till affären

Linda Larsson (S) tror inte försäljningen av Stadshuset kommer att avgöras i kommunstyrelsen i dag.
– Det verkar som majoriteten vill att frågan ska skickas tillbaka till teknik- och fastighetsnämnden för beslut där. Men det vore märkligt eftersom nämnden senaste inte ville ta något beslut i frågan.

Socialdemokraterna har kritiserat den politiska majoriteten för att de inte fått handlingarna kring stadshusförsäljningen inför tisdagens kommunstyrelsemöte. Nu har de kommit.

– Vi har fått ett tjänsteyttrande, men inget förslag till beslut. Köpekontraktet finns inte heller med och vi saknar mycket annat underlag kring den här affären. Bland annat analysen kring varför man väljer att sälja just för 51 miljoner kronor, säger kommunalrådet Linda Larsson.

Den nya detaljplanen för Stadshuset beräknas vara klar redan under det första kvartalet 2016 och då förstår inte Socialdemokraterna varför inte majoriteten väntar tills den är klar innan man säljer Stadshuset.

– Det är obegripligt. Då är ju den högre värderingen på 104 miljoner kronor den riktiga, säger Linda Larsson.

Tror inte på beslut

Hon hoppas att majoriteten lämnar all information kring affären innan mötet så man inte får det vid sittande möte.

– Det verkar dock inte bli något avgörande i dag i kommunstyrelsen. Vad vi förstå kommer majoriteten lägga ett antal viljeyttringar, men att frågan ska skickas tillbaka till teknik- och fastighetsnämnden för beslut där.

– Men det vore märkligt eftersom nämnden senaste inte ville ta något beslut i frågan utan skickade den vidare just till kommunstyrelsen.

– Egentligen är det teknik- och fastighetsnämnden som ska ta beslut för att allt ska ske på rätt sätt. Vi skulle dock kunna kräva att beslutet skickas till fullmäktige för ett avgörande där.

”Väldigt mycket är oklart”

Socialdemokraterna står fast vid sina krav innan Stadshuset säljs.

– Vi anser att det ska ske på marknadsmässiga villkor, att tomträtten inte säljs och att man borde vänta till den nya detaljplanen är klar innan försäljningen sker, säger Linda Larsson.

Även Vänsterpartiet är kritiskt till Stadshusaffärens upplägg.

– Vi tycker inte hanteringen har gått rätt till och väldigt mycket är oklart. Vi vill att Stadshuset säljs på rätt sätt och därför vill vi att alla ska ha möjlighet att lägga bud på fastigheten.

– Och det bolag som får köpa den ska erbjuda jobb och attraktivitet åt Karlstadsborna, säger Parvane Assadbegli, ledamot i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna har kritiserat den politiska majoriteten för att de inte fått handlingarna kring stadshusförsäljningen inför tisdagens kommunstyrelsemöte. Nu har de kommit.

– Vi har fått ett tjänsteyttrande, men inget förslag till beslut. Köpekontraktet finns inte heller med och vi saknar mycket annat underlag kring den här affären. Bland annat analysen kring varför man väljer att sälja just för 51 miljoner kronor, säger kommunalrådet Linda Larsson.

Den nya detaljplanen för Stadshuset beräknas vara klar redan under det första kvartalet 2016 och då förstår inte Socialdemokraterna varför inte majoriteten väntar tills den är klar innan man säljer Stadshuset.

– Det är obegripligt. Då är ju den högre värderingen på 104 miljoner kronor den riktiga, säger Linda Larsson.

Tror inte på beslut

Hon hoppas att majoriteten lämnar all information kring affären innan mötet så man inte får det vid sittande möte.

– Det verkar dock inte bli något avgörande i dag i kommunstyrelsen. Vad vi förstå kommer majoriteten lägga ett antal viljeyttringar, men att frågan ska skickas tillbaka till teknik- och fastighetsnämnden för beslut där.

– Men det vore märkligt eftersom nämnden senaste inte ville ta något beslut i frågan utan skickade den vidare just till kommunstyrelsen.

– Egentligen är det teknik- och fastighetsnämnden som ska ta beslut för att allt ska ske på rätt sätt. Vi skulle dock kunna kräva att beslutet skickas till fullmäktige för ett avgörande där.

”Väldigt mycket är oklart”

Socialdemokraterna står fast vid sina krav innan Stadshuset säljs.

– Vi anser att det ska ske på marknadsmässiga villkor, att tomträtten inte säljs och att man borde vänta till den nya detaljplanen är klar innan försäljningen sker, säger Linda Larsson.

Även Vänsterpartiet är kritiskt till Stadshusaffärens upplägg.

– Vi tycker inte hanteringen har gått rätt till och väldigt mycket är oklart. Vi vill att Stadshuset säljs på rätt sätt och därför vill vi att alla ska ha möjlighet att lägga bud på fastigheten.

– Och det bolag som får köpa den ska erbjuda jobb och attraktivitet åt Karlstadsborna, säger Parvane Assadbegli, ledamot i kommunstyrelsen.