2015-11-17 06:00

2015-11-17 06:00

Migration och hälsa i centrum

KARLSTAD/KIL: Kronprinsessparets besök i Värmland

Nu på onsdag gästar kronprinsessan Victoria och prins Daniel Värmland. De kommer att besöka Värmlands museum, Karlstads universitet, Centralsjukhuset i Karlstad samt ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Kil.

Det har varit tätt med kungliga besök i Värmland de senaste månaderna. Prinsparet Carl Philip och Sofia har varit här liksom prins Daniel på egen hand.

Men nu på onsdag kommer både kronprinsessan Victoria och prins för ett dagslångt besök i migrationens och den psykiska hälsans tecken. Det är landshövding Kenneth Johansson som har bjudit in.

Klockan 20 över nio hälsas paret välkommet på Värmlands museum av Wermland Operas sångare. Därefter visas museets tre utställningar med migration som tema.

20 i elva finns kronprinsessparet på Karlstads universitet för att träffa studenter och lärare vid det nyinrättade psykologprogrammet. Paret lyssnar på ett panelsamtal om barns psykiska hälsa och deltar sedan i en mingellunch med bland andra psykologstudenterna.

Klockan ett finns paret på Centralsjukhuset för att bland annat träffa sjukvårdspersonal som har kommit till Sverige som asylsökande eller på annat sätt.

Dagen avslutas klockan halv tre i Kil med ett besök på ett boende för ensamkommande flyktingbarn.

Det har varit tätt med kungliga besök i Värmland de senaste månaderna. Prinsparet Carl Philip och Sofia har varit här liksom prins Daniel på egen hand.

Men nu på onsdag kommer både kronprinsessan Victoria och prins för ett dagslångt besök i migrationens och den psykiska hälsans tecken. Det är landshövding Kenneth Johansson som har bjudit in.

Klockan 20 över nio hälsas paret välkommet på Värmlands museum av Wermland Operas sångare. Därefter visas museets tre utställningar med migration som tema.

20 i elva finns kronprinsessparet på Karlstads universitet för att träffa studenter och lärare vid det nyinrättade psykologprogrammet. Paret lyssnar på ett panelsamtal om barns psykiska hälsa och deltar sedan i en mingellunch med bland andra psykologstudenterna.

Klockan ett finns paret på Centralsjukhuset för att bland annat träffa sjukvårdspersonal som har kommit till Sverige som asylsökande eller på annat sätt.

Dagen avslutas klockan halv tre i Kil med ett besök på ett boende för ensamkommande flyktingbarn.

Gäster vid mingellunchen på Karlstads universitet

kronprinsessan Victoria och prins Daniel

landshövding Kenneth Johansson med hustru Viola Johansson

Tf länsråd Pia Karlsson, och länsledningskoordinator Arman Teimouri

kronprinsessans och prinsens hovmarsalk Karolin A. Johansson och adjutant Ewa Skoog Haslum

psykologstudenterna Simon Ajemark, Marina Andersson, Sara Ernroth, Lisa Eriksson, Izabella Fagerlund, Cornelia Gröhn, Mikael Högman, Lars Jansson, Emma Käck, Linnea Linde, Annie Källen, Nathalie Madsen, Elin Norgren, Emily Persson, Klara Röding, Anton Standar, Stephanie Strandberg, Johanna Stumle, Elsa Svensson, Ronja Svensson, Christian Säll, Ronja Thor och Emilia Tornell

professor Kjerstin Almqvist, rektor Åsa Bergenheim, prorektor, Thomas Blom och vice rektorerna Bo Edvardsson och Curt Räftegård samt universitetsdirektör Ann-Christine Larsson-Ljung

studentkårsordförande Amanda Green

universitetslektorerna Fredrik Hjärthag och Renee Perrin-Wallqvist, dekan Patrik Larsson och postdoktor Annika Norell Clarke

Källa: Länsstyrelsen