2015-11-16 16:33

2015-11-16 16:33

Viljan att hjälpa flyktingar finns kvar

KARLSTAD: Fortsatt stort engagemang för flyktingarna

Värmlänningarnas engagemang för att hjälpa de flyktingar som har kommit hit tycks inte ha avtagit, utan tar sig hela tiden nya uttryck.

Nätverken Refugees Welcome Karlstad/Molkom/Norsbygden jobbar för att på olika sätt hjälpa de flyktingar som bor på tillfälliga ankomstboenden i gamla Stadshuset i Karlstad, Graningeskolan i Molkom och Edsvallaskolan.

Social medier

Via respektive Facebookgrupp kan privatpersoner engagera sig som volontärer eller skänka kläder och saker som det finns behov av där och då.

Ordnar insamling

Söndag den 22 november anordnas också en insamlingsdag i Skåre till förmån för flyktingarna i Molkom. Det är två privatpersoner som har tagit initiativet till Hela Skåre skramlar-dagen i Grava församlingshem. Det blir kafé, brödförsäljning, lotterier och barnaktiviteter.

Mest likheter

– Vi kommer också att ha en utställning kallad Det här är jag. Tanken med den är att visa upp hur lika barn kan vara, oavsett vilket land de kommer från, säger Kristin Persson, en av initiativtagarna till Hela Skåre skramlar.

Kolla först

Vad som efterfrågas på Graninge just nu är bland annat vinterskor, barnoveraller och hygienartiklar. Allt finns listat på Facebooksidan.

Julklappar behövs

Ett annat exempel på ett privat initiativ för att sprida ljus och värme bland de nyanlända är Skokartongsapellen.

– 29/11-13/12 kan man lämna in en julklapp som ryms i en skokartong till Röda korsets butik i Karlstad, säger KAU-studenten Jessica Palm som håller i projektet.

Nätverken Refugees Welcome Karlstad/Molkom/Norsbygden jobbar för att på olika sätt hjälpa de flyktingar som bor på tillfälliga ankomstboenden i gamla Stadshuset i Karlstad, Graningeskolan i Molkom och Edsvallaskolan.

Social medier

Via respektive Facebookgrupp kan privatpersoner engagera sig som volontärer eller skänka kläder och saker som det finns behov av där och då.

Ordnar insamling

Söndag den 22 november anordnas också en insamlingsdag i Skåre till förmån för flyktingarna i Molkom. Det är två privatpersoner som har tagit initiativet till Hela Skåre skramlar-dagen i Grava församlingshem. Det blir kafé, brödförsäljning, lotterier och barnaktiviteter.

Mest likheter

– Vi kommer också att ha en utställning kallad Det här är jag. Tanken med den är att visa upp hur lika barn kan vara, oavsett vilket land de kommer från, säger Kristin Persson, en av initiativtagarna till Hela Skåre skramlar.

Kolla först

Vad som efterfrågas på Graninge just nu är bland annat vinterskor, barnoveraller och hygienartiklar. Allt finns listat på Facebooksidan.

Julklappar behövs

Ett annat exempel på ett privat initiativ för att sprida ljus och värme bland de nyanlända är Skokartongsapellen.

– 29/11-13/12 kan man lämna in en julklapp som ryms i en skokartong till Röda korsets butik i Karlstad, säger KAU-studenten Jessica Palm som håller i projektet.