2015-11-13 06:00

2015-11-13 06:00

Vattentäkt och naturen i fokus vid E18-bygget

TRAFIK: Sommaren 2017 ska projektet för 440 miljoner kronor stå klart

Redan för 20 år sedan gjordes den första utredningen av E18 över Sörmon. Nu har äntligen vägbygget kommit i gång.
Det är ett speciellt projekt som går alldeles intill en huvudvattentäkt och rätt igenom ett naturreservat.
– Vi arbetar efter mycket noggranna rutiner och ambitionen är att trafiken ska släppas på sommaren 2017.

Det säger Pär Tingström som är projektchef på Karlstadsföretaget Segermo entreprenad som är huvudentreprenör för bygget av den nya fyrfältsvägen på Sörmon väster om Karlstad.

Markarbetena drog i gång på allvar i september och nu är bygget synligt på allvar längs den västliga delen av sträckningen där vägen ska gå i en helt ny sträckning.

– För närvarande är vi cirka 25 personer som arbetar med projektet och det antalet kommer att växa till cirka 50 som mest när vi börjar att lägga asfalt. Det sker redan nästa höst för att vi ska hinna färdigt i tid, säger Pär Tingström.

Det är en tuff tidsplan som är uppsatt för projektet som är kostnadsberäknat till cirka 440 miljoner kronor. På drygt två år ska sju kilometer fyrfältsväg anläggas.

– Så är det, men ambitionen är ändå att trafiken ska släppas på sommaren 2017. Det är faktiskt lite tidigare än vad som var sagt från början. Då var planen en vägöppning under hösten 2017, säger Pär Tingström.

Fem omkom

Behovet av en utbyggd E18 över Sörmon är mycket stort. Och ju snabbare desto bättre. Förra hösten omkom fem personer längs sträckan innan hastigheten sänktes till 80 kilometer i timmen och mitträfflor infördes.

Dessutom passerar E18 alldeles intill Karlstads och Hammarös huvudvattentäkt där dricksvattnet för 100 000 människor tas. Det var det som slutligen gjorde att Karlstads kommun förskotterade bygget så att det kunde starta nu i stället för 2018 som planerna sade.

Men just på grund av vattentäkten är vägbygget inget vanligt projekt. När man dessutom lägger till att den nya vägen ska passera rakt genom Sörmons naturreservat blir det ännu mer speciellt.

– Vi arbetar efter mycket noggranna rutiner med checklistor som bland annat innebär att ingen tankning av anläggsmaskiner får ske inom vissa zoner, inte heller service och förvaring för att utesluta läckor eller sabotage. Dessutom får vi inte lägga upp massor inom vissa zoner. Allt för att skydda vattentäkten, säger Pär Tingström.

– När det gäller naturreservatet finns det skydd för både djur och växter, bland annat sandödlorna som finns i grustäkterna norr om dagens E18. Dit ska det köras mer sandmassor för förbättra deras livsmiljö och vi har fått söka specialtillstånd för att få dra vägen genom reservatet.

– Det finns även skydd för en del växter, bland annat cypresslummer och vi har även Kattfjordens vattenskyddsområde att tänka på, säger Trafikverkets projektledare Martin Bergvall.

Viltpassage

I projektet ingår även bygget av en viltpassage över den nya fyrfältsvägen ett par kilometer väster om Skutbergsmotet. Den förses med jord och blir en fin och ny möjlighet för djuren att passera över vägen, något som gör att barriäreffekten minskas. Dessutom innebär bron att motionsspåren på båda sidor om vägen knyts ihop.

Just nu sker vägarbetena på den fyra kilometer långa nya sydliga sträckningen på rejält avstånd söder om vattentäkten. Man håller till från Smedbergsände där vägen går ner till Randviken och västerut till Björkåsmotet vid avfarten till Vålberg och Segerstad där en ny trafikplats lite söder om den nuvarande ska anläggas.

Där pågår markarbetena för fullt och vid Smedbergsände ska ett stort berg sprängas bort.

– Här ska 100 000 kubik sten bort, dels för att vägen passera rakt förbi, dels för att vi även ska anlägga en trafikplats för trafiken till boende i Randviken. Snart river vi även ett bostadshus och två gamla militärlager, säger Pär Tingström.

– Här ska det dessutom anläggas en ny rastplats med servicebyggnad, informationstavlor och bord och stolar samt uppställningsplatser för bilar, bussar och lastbilar. Det blir väldigt välkommet eftersom det inte finns någon rastplats i Karlstadstrakten i dag, säger Martin Bergvall.

Breddad del

En annan stor utmaning för E18-projektet är att de sista tre kilometerna av vägbygget från Smedbergsände till Skutbergsmotet kommer att ske längs befintlig sträckning. Här ska E18 bara breddas.

– Det blir tufft, speciellt med tanke på hur nära arbetarna hamnar den vanliga trafiken på E18. Breddningsarbetena startar i september nästa år och kommer att pågå i tio månader.

– Vägen breddas på den norra sidan av nuvarande E18 och samtidigt bygger vi en gång- och cykelväg på den södra sidan in mot stan. Resten av sträckan västerut får cyklisterna använda gamla E18, säger Pär Tingström.

– För att skydda arbetarna kommer vi sätta upp skyddsbarriärer och sänka hastigheten. Det kan även bli frågan om en viss omledning av vägen förbi faunapassagebygget. Vi vädjar till trafikanterna att visa respekt under byggtiden, fortsätter han.

En del av skogen har redan avverkats längs den här sträckan, men fram till nyår fortsätter avverkningen med delen norr om vägen. Då blir det kommande vägbygget ännu mer synligt.

Även öster om Skutbergsmotet där fyrfältsvägen slutar ska E18 byggas om.

– Där ska vi sätta upp mitträcke på en två kilometer lång sträcka fram till där motorvägen börjar. Det är viktigt för trafiksäkerheten att vi åtgärdar även den delen som blir lite av en flaskhals. Ambitionen är att även den delen ska öppna sommaren 2017, säger Martin Bergvall.

Det säger Pär Tingström som är projektchef på Karlstadsföretaget Segermo entreprenad som är huvudentreprenör för bygget av den nya fyrfältsvägen på Sörmon väster om Karlstad.

Markarbetena drog i gång på allvar i september och nu är bygget synligt på allvar längs den västliga delen av sträckningen där vägen ska gå i en helt ny sträckning.

– För närvarande är vi cirka 25 personer som arbetar med projektet och det antalet kommer att växa till cirka 50 som mest när vi börjar att lägga asfalt. Det sker redan nästa höst för att vi ska hinna färdigt i tid, säger Pär Tingström.

Det är en tuff tidsplan som är uppsatt för projektet som är kostnadsberäknat till cirka 440 miljoner kronor. På drygt två år ska sju kilometer fyrfältsväg anläggas.

– Så är det, men ambitionen är ändå att trafiken ska släppas på sommaren 2017. Det är faktiskt lite tidigare än vad som var sagt från början. Då var planen en vägöppning under hösten 2017, säger Pär Tingström.

Fem omkom

Behovet av en utbyggd E18 över Sörmon är mycket stort. Och ju snabbare desto bättre. Förra hösten omkom fem personer längs sträckan innan hastigheten sänktes till 80 kilometer i timmen och mitträfflor infördes.

Dessutom passerar E18 alldeles intill Karlstads och Hammarös huvudvattentäkt där dricksvattnet för 100 000 människor tas. Det var det som slutligen gjorde att Karlstads kommun förskotterade bygget så att det kunde starta nu i stället för 2018 som planerna sade.

Men just på grund av vattentäkten är vägbygget inget vanligt projekt. När man dessutom lägger till att den nya vägen ska passera rakt genom Sörmons naturreservat blir det ännu mer speciellt.

– Vi arbetar efter mycket noggranna rutiner med checklistor som bland annat innebär att ingen tankning av anläggsmaskiner får ske inom vissa zoner, inte heller service och förvaring för att utesluta läckor eller sabotage. Dessutom får vi inte lägga upp massor inom vissa zoner. Allt för att skydda vattentäkten, säger Pär Tingström.

– När det gäller naturreservatet finns det skydd för både djur och växter, bland annat sandödlorna som finns i grustäkterna norr om dagens E18. Dit ska det köras mer sandmassor för förbättra deras livsmiljö och vi har fått söka specialtillstånd för att få dra vägen genom reservatet.

– Det finns även skydd för en del växter, bland annat cypresslummer och vi har även Kattfjordens vattenskyddsområde att tänka på, säger Trafikverkets projektledare Martin Bergvall.

Viltpassage

I projektet ingår även bygget av en viltpassage över den nya fyrfältsvägen ett par kilometer väster om Skutbergsmotet. Den förses med jord och blir en fin och ny möjlighet för djuren att passera över vägen, något som gör att barriäreffekten minskas. Dessutom innebär bron att motionsspåren på båda sidor om vägen knyts ihop.

Just nu sker vägarbetena på den fyra kilometer långa nya sydliga sträckningen på rejält avstånd söder om vattentäkten. Man håller till från Smedbergsände där vägen går ner till Randviken och västerut till Björkåsmotet vid avfarten till Vålberg och Segerstad där en ny trafikplats lite söder om den nuvarande ska anläggas.

Där pågår markarbetena för fullt och vid Smedbergsände ska ett stort berg sprängas bort.

– Här ska 100 000 kubik sten bort, dels för att vägen passera rakt förbi, dels för att vi även ska anlägga en trafikplats för trafiken till boende i Randviken. Snart river vi även ett bostadshus och två gamla militärlager, säger Pär Tingström.

– Här ska det dessutom anläggas en ny rastplats med servicebyggnad, informationstavlor och bord och stolar samt uppställningsplatser för bilar, bussar och lastbilar. Det blir väldigt välkommet eftersom det inte finns någon rastplats i Karlstadstrakten i dag, säger Martin Bergvall.

Breddad del

En annan stor utmaning för E18-projektet är att de sista tre kilometerna av vägbygget från Smedbergsände till Skutbergsmotet kommer att ske längs befintlig sträckning. Här ska E18 bara breddas.

– Det blir tufft, speciellt med tanke på hur nära arbetarna hamnar den vanliga trafiken på E18. Breddningsarbetena startar i september nästa år och kommer att pågå i tio månader.

– Vägen breddas på den norra sidan av nuvarande E18 och samtidigt bygger vi en gång- och cykelväg på den södra sidan in mot stan. Resten av sträckan västerut får cyklisterna använda gamla E18, säger Pär Tingström.

– För att skydda arbetarna kommer vi sätta upp skyddsbarriärer och sänka hastigheten. Det kan även bli frågan om en viss omledning av vägen förbi faunapassagebygget. Vi vädjar till trafikanterna att visa respekt under byggtiden, fortsätter han.

En del av skogen har redan avverkats längs den här sträckan, men fram till nyår fortsätter avverkningen med delen norr om vägen. Då blir det kommande vägbygget ännu mer synligt.

Även öster om Skutbergsmotet där fyrfältsvägen slutar ska E18 byggas om.

– Där ska vi sätta upp mitträcke på en två kilometer lång sträcka fram till där motorvägen börjar. Det är viktigt för trafiksäkerheten att vi åtgärdar även den delen som blir lite av en flaskhals. Ambitionen är att även den delen ska öppna sommaren 2017, säger Martin Bergvall.

21,5 meters vägbredd

Nya E18 blir en sju kilometer lång fyrfältsväg med mitträcke som får 21,5 meters vägbredd och får 100 kilometer i timmen som högsta hastighet.

Bygget är kostnadsberäknat till cirka 440 miljoner kronor. Två nya trafikplatser vid Smedbergsände respektive Björkås anläggs liksom en ny rastplats vid Smedbergsände. Dessutom byggs det en faunapassage över vägen.

Cirka 350 000 kubik jord ska schaktas bort, 150 000 kubik berg ska sprängas bort och 65 000 kubik torv ska grävas ur Flakmossen.

Genom att E18 läggs i en ny sträckning söder om vattentäkten försvinner risken att täkten ska förorenas.

Källa: Trafikverket