2015-11-05 14:40

2015-11-05 14:40

Jobb ger förtur till bostad på flera orter

VÄRMLAND: Så gör länets bostadsbolag

I flera värmländska kommuner kan ett jobb ge förtur i bostadskön.
Hittills i år har 66 personer gått före hos kommunala KBAB i Karlstad.

Det är tidningen Hem och hyra som gjort en sammanställning över vilka kommuner som kan ge förtur i bostadskön för den som flyttar till orten för att den fått ett jobb.

Var femte kommun har någon form av förtur.

Bland dem som låtit flest gå före i kön finns Karlstads kommun. Det kommunala bostadsbolaget KBAB har hittills i år gett 66 förturer, enligt Hem och hyras sammanställning.

Få kommuner i landet har gett det fler gånger.

I Torsby har det skett 13 gånger i år.

– Har man fått ett jobb i Torsby och har en bostadsadress som ligger längre bort än pendlingsavstånd så försöker vi ge en prioritering. Vi tar positiv hänsyn till dem, säger Håkan Laack, vd för Torsby bostäder AB.

Kommunen har haft förtursregeln i många år.

– Man vill vara attraktiv som kommun och gynna arbetsmarknaden.

Åtta mil

Hos Karlstads bostads AB ser reglerna snarlika ut. Du ska ha mer än åtta mils bilväg till Karlstad, och ha ett anställningsbevis, för att kunna få förtur.

Årjäng har en liknande linje, men förturen används inte särskilt ofta.

– Det är max ett par stycken varje år, säger Bo Johansson, vd i Årjängs bostads AB.

– Trots att vi har en kö i dag så har vi ganska bra omsättning på lägenheter. Många får lägenhet inom sex månader.

– Att vi har ett antal lediga lägenheter trots bostadskön beror på att vissa väljer specifika områden eller lägenheter och tackar nej till erbjudanden och står kvar i kön.

Många kommuner har också bestämmelser som kan ge andra grupper förtur till lägenheter. I Torsby tar man till exempel hänsyn till sociala omständigheter.

– De som går på Stjerneskolan har också förtur, säger Håkan Laack.

Övriga kommuner i Värmland som, enligt Hem och hyras sammanställning, har jobbförtur är Arvika, Eda, Kil och Säffle.

Det är tidningen Hem och hyra som gjort en sammanställning över vilka kommuner som kan ge förtur i bostadskön för den som flyttar till orten för att den fått ett jobb.

Var femte kommun har någon form av förtur.

Bland dem som låtit flest gå före i kön finns Karlstads kommun. Det kommunala bostadsbolaget KBAB har hittills i år gett 66 förturer, enligt Hem och hyras sammanställning.

Få kommuner i landet har gett det fler gånger.

I Torsby har det skett 13 gånger i år.

– Har man fått ett jobb i Torsby och har en bostadsadress som ligger längre bort än pendlingsavstånd så försöker vi ge en prioritering. Vi tar positiv hänsyn till dem, säger Håkan Laack, vd för Torsby bostäder AB.

Kommunen har haft förtursregeln i många år.

– Man vill vara attraktiv som kommun och gynna arbetsmarknaden.

Åtta mil

Hos Karlstads bostads AB ser reglerna snarlika ut. Du ska ha mer än åtta mils bilväg till Karlstad, och ha ett anställningsbevis, för att kunna få förtur.

Årjäng har en liknande linje, men förturen används inte särskilt ofta.

– Det är max ett par stycken varje år, säger Bo Johansson, vd i Årjängs bostads AB.

– Trots att vi har en kö i dag så har vi ganska bra omsättning på lägenheter. Många får lägenhet inom sex månader.

– Att vi har ett antal lediga lägenheter trots bostadskön beror på att vissa väljer specifika områden eller lägenheter och tackar nej till erbjudanden och står kvar i kön.

Många kommuner har också bestämmelser som kan ge andra grupper förtur till lägenheter. I Torsby tar man till exempel hänsyn till sociala omständigheter.

– De som går på Stjerneskolan har också förtur, säger Håkan Laack.

Övriga kommuner i Värmland som, enligt Hem och hyras sammanställning, har jobbförtur är Arvika, Eda, Kil och Säffle.