2015-11-05 15:02

2015-11-05 20:35

300 miljoner back på kärnkraft

KARLSTAD: Dyr energiavveckling för Karlstads kommun - på papperet

Två reaktorer avvecklas i förtid vid kärnkraftverket Oskarshamn. Karlstads kommun äger 2,13 procent i verket och avvecklingen innebär ett minus på 300 miljoner kronor för kommunen.

Då beslutet att två av tre reaktorer i kärnkraftverket Oskarshamn avvecklas skrivs värdet ner med cirka 14 miljarder kronor. För Karlstads kommuns del innebär det 300 miljoner kronor som kommer att belasta 2015 års resultat.

Hittills har samtliga tre ägare av kärnkraftverket varit överens om att göra stora investeringar för att förlänga produktionen och garantera säkerheten. Majoritetsägarna Eons beslut är ingenting som Karlstads kommun står bakom.

– Tillsammans med Fortum har vi förespråkat fortsatt produktion. Men utan majoritet kan vi inte påverka Eons beslut, säger Lars Sätterberg, kommunens ekonomidirektör.

Minusresultat

Karlstads kommun har sedan 1970-talet varit delägare med 2,13 procent. Eon äger 54,5 procent och Fortum 43,4 procent. Den nedskrivning som nu gjorts innebär för Karlstads kommun del att de får ett minusresultat 2015.

– Det värde man tillskriver bolaget är baserat på produktion och elpriser under ett förväntat antal år. Avvecklar man då i förtid, då produktionen står still, så skrivs värdet ner omedelbart. Som delägare är vi med och täcker kostnaden för den nedskrivningen, och det innebär för Karlstads kommun 300 miljoner kronor, säger Lars Sätterberg.

Så i stället för ett beräknat plusresultat för kommunen 2015 på 90 miljoner, blir det ett minusresultat på 210 miljoner kronor.

Hur mycket har kommunen tjänat på ägandet?

– Det har varit mycket pengar, men vi har ingen möjlighet att snabbt räkna bakåt på det. Vi ska försöka göra en sammanställning.

Finns det säljplaner?

– Det kan jag inte svara på. Vi tittar hela tiden på lönsamhet i ett ägande så diskussionen pågår ständigt.

Kommunalrådet Per-Samuel Nisser säger i ett pressmeddelande att han är mycket kritisk till den bedömning som Eon gjort och att beslutet drabbar Karlstadsborna.

Blir det så?

– Nej, det påverkar inte kommuninvånarna eftersom det inte har någon effekt på den dagliga verksamheten. Men det minskar värdet på det egna kapitalet i kommunen, det som finns placerat i fastigheter, anläggningar och på bankkonton, säger Lars Sätterberg.

Då beslutet att två av tre reaktorer i kärnkraftverket Oskarshamn avvecklas skrivs värdet ner med cirka 14 miljarder kronor. För Karlstads kommuns del innebär det 300 miljoner kronor som kommer att belasta 2015 års resultat.

Hittills har samtliga tre ägare av kärnkraftverket varit överens om att göra stora investeringar för att förlänga produktionen och garantera säkerheten. Majoritetsägarna Eons beslut är ingenting som Karlstads kommun står bakom.

– Tillsammans med Fortum har vi förespråkat fortsatt produktion. Men utan majoritet kan vi inte påverka Eons beslut, säger Lars Sätterberg, kommunens ekonomidirektör.

Minusresultat

Karlstads kommun har sedan 1970-talet varit delägare med 2,13 procent. Eon äger 54,5 procent och Fortum 43,4 procent. Den nedskrivning som nu gjorts innebär för Karlstads kommun del att de får ett minusresultat 2015.

– Det värde man tillskriver bolaget är baserat på produktion och elpriser under ett förväntat antal år. Avvecklar man då i förtid, då produktionen står still, så skrivs värdet ner omedelbart. Som delägare är vi med och täcker kostnaden för den nedskrivningen, och det innebär för Karlstads kommun 300 miljoner kronor, säger Lars Sätterberg.

Så i stället för ett beräknat plusresultat för kommunen 2015 på 90 miljoner, blir det ett minusresultat på 210 miljoner kronor.

Hur mycket har kommunen tjänat på ägandet?

– Det har varit mycket pengar, men vi har ingen möjlighet att snabbt räkna bakåt på det. Vi ska försöka göra en sammanställning.

Finns det säljplaner?

– Det kan jag inte svara på. Vi tittar hela tiden på lönsamhet i ett ägande så diskussionen pågår ständigt.

Kommunalrådet Per-Samuel Nisser säger i ett pressmeddelande att han är mycket kritisk till den bedömning som Eon gjort och att beslutet drabbar Karlstadsborna.

Blir det så?

– Nej, det påverkar inte kommuninvånarna eftersom det inte har någon effekt på den dagliga verksamheten. Men det minskar värdet på det egna kapitalet i kommunen, det som finns placerat i fastigheter, anläggningar och på bankkonton, säger Lars Sätterberg.