2015-11-04 18:30

2015-11-04 19:12

Nu inleder de planarbetet

KARLSTAD: Byggstart i januari 2020 för resecentrum

I januari 2020 är det preliminärt byggstart för resecentrum vid Karlstad central. Det blir inledningen på ett jättelikt stadsombyggnadsprojekt.
– För att det här ska vara möjligt att genomföra krävs det minutiös planering och god information till alla som berörs.

Det säger Sören Jonsson, projektledare för Tåg i tid som hela satsningen på Värmlandsbanan kallas.

Under onsdagen var han och stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg på plats på Fastighetsägarnas lunchmöte och berättade senaste nytt om resecentrumprojektet.

– Vi startar med förstudier och utredningsarbeten nu och 2019 är planen att kommunen ska göra så mycket förberedelsearbeten av markområdena vid Karlstad C som möjligt.

Byggstart 2020

– I januari 2020 är det preliminärt meningen att Trafikverket ska starta bygget av resecentrum där det blir fokus på tillgängligheten för resenärerna, säger Sören Jonsson.

Vid nya Karlstad C finns det sex tågplatser på stationen i stället för dagens fyra och hit har läns- och regionbussarna flyttats från den nuvarande busstationen.

– Nya resecentrum är starten på ett stort stadsförändringsprojekt där den barriär som järnvägen och Hamngatan utgör kommer att försvinna. Det sker när rangerbangården flyttas till Välsviken, säger Sören Jonsson.

60 000 kvadratmeter mark blir tillgängliga för handel och kontor, något som beräknas ge 300 nya jobb.

– Vi arbetar just nu med ett nytt planprogram för Tingvallastaden som måste till för att vi ska kunna utveckla innerstaden och Haga. Här analyserar vi effekterna av resecentrum, vilka de nya stråken blir, tittar på möjligheter till förtätningar och nya besöksparkeringar, säger Jonas Zetterberg.

Sommaren 2016 är det tänkt att planprogrammet ska vara färdigt. Det ger möjligheter att gå vidare med nya projekt.

– När busstationen flyttas blir marken i kvarteret Älgen ledig och där kan det bli två kvarter med bostäder. Även godsmagasinet och p-huset Duvslaget ska rivas, säger Jonas Zetterberg.

Ska genomföras först

Men innan resecentrumprojektet drar i gång ska flera andra stora infrastrukturprojekt redan vara genomförda. Det handlar om bygget av ett mötesspår över Pråmkanalen som inleds 2017, anläggandet av en ny bro över älven från Romstad till Sommarro samt bygget av en ny Jakobsbergsbro.

– Det är väldigt önskvärt, annars får vi väldigt stora trafikproblem. Och för att skapandet av resecentrum ska vara möjligt att genomföra krävs det minutiös planering och god information till alla som berörs, säger Sören Jonsson.

Det säger Sören Jonsson, projektledare för Tåg i tid som hela satsningen på Värmlandsbanan kallas.

Under onsdagen var han och stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg på plats på Fastighetsägarnas lunchmöte och berättade senaste nytt om resecentrumprojektet.

– Vi startar med förstudier och utredningsarbeten nu och 2019 är planen att kommunen ska göra så mycket förberedelsearbeten av markområdena vid Karlstad C som möjligt.

Byggstart 2020

– I januari 2020 är det preliminärt meningen att Trafikverket ska starta bygget av resecentrum där det blir fokus på tillgängligheten för resenärerna, säger Sören Jonsson.

Vid nya Karlstad C finns det sex tågplatser på stationen i stället för dagens fyra och hit har läns- och regionbussarna flyttats från den nuvarande busstationen.

– Nya resecentrum är starten på ett stort stadsförändringsprojekt där den barriär som järnvägen och Hamngatan utgör kommer att försvinna. Det sker när rangerbangården flyttas till Välsviken, säger Sören Jonsson.

60 000 kvadratmeter mark blir tillgängliga för handel och kontor, något som beräknas ge 300 nya jobb.

– Vi arbetar just nu med ett nytt planprogram för Tingvallastaden som måste till för att vi ska kunna utveckla innerstaden och Haga. Här analyserar vi effekterna av resecentrum, vilka de nya stråken blir, tittar på möjligheter till förtätningar och nya besöksparkeringar, säger Jonas Zetterberg.

Sommaren 2016 är det tänkt att planprogrammet ska vara färdigt. Det ger möjligheter att gå vidare med nya projekt.

– När busstationen flyttas blir marken i kvarteret Älgen ledig och där kan det bli två kvarter med bostäder. Även godsmagasinet och p-huset Duvslaget ska rivas, säger Jonas Zetterberg.

Ska genomföras först

Men innan resecentrumprojektet drar i gång ska flera andra stora infrastrukturprojekt redan vara genomförda. Det handlar om bygget av ett mötesspår över Pråmkanalen som inleds 2017, anläggandet av en ny bro över älven från Romstad till Sommarro samt bygget av en ny Jakobsbergsbro.

– Det är väldigt önskvärt, annars får vi väldigt stora trafikproblem. Och för att skapandet av resecentrum ska vara möjligt att genomföra krävs det minutiös planering och god information till alla som berörs, säger Sören Jonsson.

Börjar bygga 2017

Tåg i tid består förutom resecentrum av nytt mötesspår och planskild korsning under järnvägsspåren i Väse, (byggstart 2017), nytt mötesspår över Pråmkanalen på en sträcka av cirka en kilometer (byggstart 2017), nytt mötesspår och ny rangerbangård i Välsviken (byggs 2020–2025) samt nytt mötesspår i Brunsberg, Brunskog, (2020–2025).

Hela projektet är kostnadsberäknat till 1,4 miljarder kronor. Resecentrum beräknas kosta 785 miljoner kronor, där Karlstads kommun betalar 500 miljoner kronor, Trafikverket 200 miljoner och Region Värmland 85 miljoner.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.