2015-11-04 06:00

2015-11-04 06:00

Flygplatsen kan förlora bidrag

KARLSTAD: Hårdare EU-krav är orsaken

Karlstads flygplats kan bli av med sitt driftbidrag på 3,6 miljoner kronor.
Anledningen är att det nu ska prövas om bidraget är förenligt med EU:s regelverk eller avser icke-ekonomisk verksamhet som inte ger rätt till bidrag.

Trafikverket har skickat ut ett brev till ledningen för flygplatsen där man konstaterar är att det årliga driftsbidraget på 3 604 000 kronor kan komma att dras in.

– EU-kommissionen som beslutar om de här reglerna har blivit tydligare i sin bedömning kring den här typen av stöd, säger Anna Lihr, kommunikationsdirektör på Trafikverket.

Därför ska verket göra en ny bedömning av driftsbidragen till landets ickestatliga flygplatser för att pröva om de är förenliga med EU:s regelverk.

I dagsläget är det inte det för Karlstad mot bakgrund av den dokumentation om verksamheten som flygplatsen har skickat in till Trafikverket.

Man vill därför ha kompletterande information både om bland annat driften och skötseln av flygplatsen och även den icke-ekonomiska verksamheten som exempelvis polis och tull.

Senast den 30 november ska informationen vara inskickad.

– Godkänner vi inte till kriterierna för driftbidrag kan Karlstads flygplats tvingas betala tillbaka hela eller delar av årets bidrag, säger Anna Lihr.

Trafikverket har skickat ut ett brev till ledningen för flygplatsen där man konstaterar är att det årliga driftsbidraget på 3 604 000 kronor kan komma att dras in.

– EU-kommissionen som beslutar om de här reglerna har blivit tydligare i sin bedömning kring den här typen av stöd, säger Anna Lihr, kommunikationsdirektör på Trafikverket.

Därför ska verket göra en ny bedömning av driftsbidragen till landets ickestatliga flygplatser för att pröva om de är förenliga med EU:s regelverk.

I dagsläget är det inte det för Karlstad mot bakgrund av den dokumentation om verksamheten som flygplatsen har skickat in till Trafikverket.

Man vill därför ha kompletterande information både om bland annat driften och skötseln av flygplatsen och även den icke-ekonomiska verksamheten som exempelvis polis och tull.

Senast den 30 november ska informationen vara inskickad.

– Godkänner vi inte till kriterierna för driftbidrag kan Karlstads flygplats tvingas betala tillbaka hela eller delar av årets bidrag, säger Anna Lihr.