2015-11-03 06:00

2015-11-03 06:00

Runt 6 000 nya bostäder planeras

KARLSTAD: Har inte byggts så mycket i stan sedan miljonprogrammets dagar

Det byggs som aldrig förr i Karlstad. De närmaste åren ska hela 2 700 lägenheter färdigställas.
På några fler års sikt tillkommer minst ytterligare 3 000 bostäder.
– Snittet bör ligga på 400–500 nya bostäder per år om Karlstad ska växa med minst 700 personer per år, säger Peter Kullgren (KD).

Byggprojekten är fler än på väldigt länge i Karlstad.

På bryggudden i Inre hamn ska det inom kort uppföras cirka 350 nya lägenheter, på Varvet i Yttre hamn runt 300, i Haga byggs det 65 och det planeras för ytterligare 140 och vid Mercuriusgallerian uppförs just nu 51 nya lägenheter för att bara ta några exempel.

De närmaste tre, fyra åren ska cirka 2 700 lägenheter färdigställas. Och på ytterligare några fler års sikt tillkommer minst ytterligare 3 000 bostäder om man räknar in de nya stora bostadsområdena Katrineberg, Stockfallet nordost och Jakobsberg.

”Byggts för lite”

– Det är jättepositivt. Under många år har det byggts alldeles för lite i stan och det har gjort att det har blivit stor brist på bostäder. En orsak till det är lågkonjunkturen och en annan förklaring är bristen på färdiga detaljplaner, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren.

– Nu har vi tagit fram ett stort antal nya detaljplaner och då har byggandet verkligen kommit i gång. Det är fullständigt avgörande för att vi ska kunna ta nästa steg och se till att Karlstad börjar växa ordentligt.

– Och hittills i år har vi gett bygglov för över 600 nya bostäder. Det är dubbelt så många som i fjol. Snittet bör ligga på 400–500 nya bostäder per år om Karlstad ska växa med minst 700 personer per år, säger Peter Kullgren.

– Ja, det behövs minst 500 nya bostäder om året. Men till skillnad från majoriteten anser vi att Karlstads befolkning bör öka med åtminstone 1 000 personer per år om vi ska hänga med exempelvis Växjö i utvecklingen, säger Håkan Holm Alteblad (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Skrivit ny motion

Socialdemokraterna vill därför i en ny motion se att kommunen gör en stor inventering av samtliga stadsdelar för att man ska hitta ännu mer byggbar mark.

– Vi behöver ha en bättre framförhållning så att det inte blir brist på byggbara lägen. Där är vi snart, anser Håkan Holm Alteblad.

Stadsbyggnadsdirektör Ingrid Näsström håller med om att det är viktigt att hålla en hög planberedskap och att byggtakten hålls uppe, men:

– Samtidigt måste småstadens kvaliteter finnas kvar med bland annat en trevlig och attraktiv stadskärna, lägre bostadspriser än storstäderna för vi ju att även folk utanför Värmland ska lockas att flytta hit, säger hon.

Ska växa hållbart

– Ja, visst ska Karlstad växa, men det ska ske på ett hållbart sätt. Stan ska till exempel växa mot vattnet, men samtidigt ska de vattennära lägena vara tillgängliga för alla tack vare bland annat bryggor och promenader, säger Peter Kullgren.

När Karlstad växer innebär det att staden måste förtätas och det är en utmaning. Det betyder i många fall högre byggnader, något som skapar protester.

– Ja, det handlar om vilka ställen i stan där nya höghus passar in. Det är inte överallt de gör det. Det är en balansgång, konstaterar Ingrid Näsström.

Byggprojekten är fler än på väldigt länge i Karlstad.

På bryggudden i Inre hamn ska det inom kort uppföras cirka 350 nya lägenheter, på Varvet i Yttre hamn runt 300, i Haga byggs det 65 och det planeras för ytterligare 140 och vid Mercuriusgallerian uppförs just nu 51 nya lägenheter för att bara ta några exempel.

De närmaste tre, fyra åren ska cirka 2 700 lägenheter färdigställas. Och på ytterligare några fler års sikt tillkommer minst ytterligare 3 000 bostäder om man räknar in de nya stora bostadsområdena Katrineberg, Stockfallet nordost och Jakobsberg.

”Byggts för lite”

– Det är jättepositivt. Under många år har det byggts alldeles för lite i stan och det har gjort att det har blivit stor brist på bostäder. En orsak till det är lågkonjunkturen och en annan förklaring är bristen på färdiga detaljplaner, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren.

– Nu har vi tagit fram ett stort antal nya detaljplaner och då har byggandet verkligen kommit i gång. Det är fullständigt avgörande för att vi ska kunna ta nästa steg och se till att Karlstad börjar växa ordentligt.

– Och hittills i år har vi gett bygglov för över 600 nya bostäder. Det är dubbelt så många som i fjol. Snittet bör ligga på 400–500 nya bostäder per år om Karlstad ska växa med minst 700 personer per år, säger Peter Kullgren.

– Ja, det behövs minst 500 nya bostäder om året. Men till skillnad från majoriteten anser vi att Karlstads befolkning bör öka med åtminstone 1 000 personer per år om vi ska hänga med exempelvis Växjö i utvecklingen, säger Håkan Holm Alteblad (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Skrivit ny motion

Socialdemokraterna vill därför i en ny motion se att kommunen gör en stor inventering av samtliga stadsdelar för att man ska hitta ännu mer byggbar mark.

– Vi behöver ha en bättre framförhållning så att det inte blir brist på byggbara lägen. Där är vi snart, anser Håkan Holm Alteblad.

Stadsbyggnadsdirektör Ingrid Näsström håller med om att det är viktigt att hålla en hög planberedskap och att byggtakten hålls uppe, men:

– Samtidigt måste småstadens kvaliteter finnas kvar med bland annat en trevlig och attraktiv stadskärna, lägre bostadspriser än storstäderna för vi ju att även folk utanför Värmland ska lockas att flytta hit, säger hon.

Ska växa hållbart

– Ja, visst ska Karlstad växa, men det ska ske på ett hållbart sätt. Stan ska till exempel växa mot vattnet, men samtidigt ska de vattennära lägena vara tillgängliga för alla tack vare bland annat bryggor och promenader, säger Peter Kullgren.

När Karlstad växer innebär det att staden måste förtätas och det är en utmaning. Det betyder i många fall högre byggnader, något som skapar protester.

– Ja, det handlar om vilka ställen i stan där nya höghus passar in. Det är inte överallt de gör det. Det är en balansgång, konstaterar Ingrid Näsström.