2015-10-30 12:39

2015-10-30 14:49

Värmlands Finans förra vd begär 2,8 miljoner

KARLSTAD: Värmlands Finans-härvan

2,8 miljoner kronor. Så mycket kräver den före detta vd:n för Värmlands Finans i skadestånd för de 130 dagar han satt häktad år 2012.
Hans bror begär 400 000 kronor för sin häktningstid.

Det var i maj 2012 som polisen slog till mot Värmlands Finans, ett Karlstadsföretag med affärsidé att köpa upp fakturor.

Totalt 150 poliser och myndighetsanställda deltog i samordnade husrannsakningar på flera adresser i Karlstad. Insatserna ledde till att flera personer greps och häktades, och slutligen åtalades åtta av dem.

Bland dem fanns företagets vd och hans bror.

Har sonat sina brott

Ett och ett halvt år senare meddelade Värmlands tingsrätt sin dom. Sju personer fälldes, en frikändes. Vd:ns straff blev fängelse i 1 år och 9 månader. För hans bror löd domen fängelse i 3 månader – båda överklagade.

Den förre vd:n för Värmlands Finans är nu 32 år gammal och har sedan länge avtjänat sitt straff.

När ärendet gick vidare till hovrätten ifjol så ansågs han enbart som skyldig till försvårande av skattekontroll, vilket med tanke på den långa tid han suttit häktad endast gav 1 500 kronor i dagsböter. Böter som han inte ens behövde betala, även det med hänvisning till häktningstiden. Hovrätten upphävde även hans näringsförbud,

Den nu 29-årige brodern dömdes av hovrätten enbart för ett oaktsamt bokföringsbrott, vilket också det, med hänvisning till den långa häktningstiden, i praktiken inte innebar någonting. Även hans bötesstraff bedömdes sonat.

Nu begär de båda stora pengar från staten som plåster på såren; tillsammans 3,2 miljoner kronor.

I ett anspråksyrkande till justitiekanslern, diarefört den 27 oktober, kräver vd:n totalt 2,8 miljoner kronor.

2,6 miljoner av dem handlar om förlorad arbetsinkomst för de 130 dagar han satt häktad, övriga 200 000 kronor handlar om ersättning för lidande i form av oro, obehag och maktlöshet.

I ersättningsyrkandet framgår det att frihetsberövandet bland annat innebar att vd:ns namn och bild flitigt har figurerat i media, vilket påverkat hans person negativt. Han uppger att han tror att han kommer att få svårt att få jobb inom finansbranschen i framtiden.

Även brodern led

Brodern, som satt häktad under lika lång tid som vd:n, kräver totalt 400 000 kronor i skadestånd för förlorad arbetsinkomst och lidande, även för hans del bland annat i form av att han pekats ut i media.

NWT har sökt den förre vd:n för en kommentar.

Det var i maj 2012 som polisen slog till mot Värmlands Finans, ett Karlstadsföretag med affärsidé att köpa upp fakturor.

Totalt 150 poliser och myndighetsanställda deltog i samordnade husrannsakningar på flera adresser i Karlstad. Insatserna ledde till att flera personer greps och häktades, och slutligen åtalades åtta av dem.

Bland dem fanns företagets vd och hans bror.

Har sonat sina brott

Ett och ett halvt år senare meddelade Värmlands tingsrätt sin dom. Sju personer fälldes, en frikändes. Vd:ns straff blev fängelse i 1 år och 9 månader. För hans bror löd domen fängelse i 3 månader – båda överklagade.

Den förre vd:n för Värmlands Finans är nu 32 år gammal och har sedan länge avtjänat sitt straff.

När ärendet gick vidare till hovrätten ifjol så ansågs han enbart som skyldig till försvårande av skattekontroll, vilket med tanke på den långa tid han suttit häktad endast gav 1 500 kronor i dagsböter. Böter som han inte ens behövde betala, även det med hänvisning till häktningstiden. Hovrätten upphävde även hans näringsförbud,

Den nu 29-årige brodern dömdes av hovrätten enbart för ett oaktsamt bokföringsbrott, vilket också det, med hänvisning till den långa häktningstiden, i praktiken inte innebar någonting. Även hans bötesstraff bedömdes sonat.

Nu begär de båda stora pengar från staten som plåster på såren; tillsammans 3,2 miljoner kronor.

I ett anspråksyrkande till justitiekanslern, diarefört den 27 oktober, kräver vd:n totalt 2,8 miljoner kronor.

2,6 miljoner av dem handlar om förlorad arbetsinkomst för de 130 dagar han satt häktad, övriga 200 000 kronor handlar om ersättning för lidande i form av oro, obehag och maktlöshet.

I ersättningsyrkandet framgår det att frihetsberövandet bland annat innebar att vd:ns namn och bild flitigt har figurerat i media, vilket påverkat hans person negativt. Han uppger att han tror att han kommer att få svårt att få jobb inom finansbranschen i framtiden.

Även brodern led

Brodern, som satt häktad under lika lång tid som vd:n, kräver totalt 400 000 kronor i skadestånd för förlorad arbetsinkomst och lidande, även för hans del bland annat i form av att han pekats ut i media.

NWT har sökt den förre vd:n för en kommentar.