2015-10-28 06:00

2015-10-28 06:00

Ny sluttid för långt VA-arbete

KARLSTAD: Edebäcksgatan har varit avstängd 1,5 år

VA-arbetet på Edebäcksgatan i Karlstad fortsätter att dra ut på tiden.

Ny sluttid är januari 2016.
– Det har blivit ett helt annat arbete än det som var tänkt, säger byggledaren Johan Törngren.

December 2014 blev vår 2015 och sedan höst 2015. Nu är det januari 2016 som är sluttid för arbetet på Södra Kroppkärr i Karlstad.

Det var inför semestern förra året som Karlstads kommun inledde arbetet, med att byta dagvattenledningarna på Edebäcksgatan och anslutande tvärgator.

Ett arbete som snabbt blev mer komplicerat och omfattande än det var tänkt.

Att marken, som består av berg, krävde mer sprängning än man trott var en anledning. En annan var att det blev brott i en spillvattenledning.

– När det framkom att ”spillen” var trasig blev det en annan grej, ett helt annat arbete än det var tänkt, säger Johan Törngren, byggledare på Kalrstads kommuns VA-enhet.

– Det gjordes en utredning som konstaterade att vi var tvungna att även byta vatten- och avloppsledningar. Den utredningen var inte klar förrän i början av sommaren, och det var först då vi visste vad vi skulle göra.

Fler moment

Något som gjort att projektet blivit än mer ”tungrott” är att dagvatten- och avloppsledningar, som brukligt, inte ligger i samma schakt på Edebäcksgatan.

Samtidigt har ytterligare moment tillkommit. Senast att arbetet ska fortsätta under Hammaröleden för byte av vatten- och spillvattenledning på en del av Norrstrand, samt en ny tryckledning från pumpstationen på Södra Kroppkärr.

Hur långt har ni kommit?

– Arbetet började norrifrån och vi har tagit med Lövvägen och Edebäcksgatan och är nästan färdiga med Polhemsgatan, säger Johan Törngren.

Kommer ni att vara helt klara i januari?

– Ja, med det arbete vi håller på med nu i alla fall, säger Törngren, men tillägger att det finns stor risk för mer sprängningsarbete.

Det mesta tyder på att Edebäcksgatan kommer att vara avstängd ända fram tills att hela projektet är färdigt.

I takt med att projektet växt har naturligtvis kostnaden stigit. Budgeten för att byta dagvattenledning var på ungefär två och en halv miljon kronor.

Nu handlar det om elva miljoner kronor.

– Men det är som sagt ett helt annat arbete. 20 procent brukar vara en riktsiffra när man pratar kostnad för dagvatten så det ligger ungefär som det brukar.

December 2014 blev vår 2015 och sedan höst 2015. Nu är det januari 2016 som är sluttid för arbetet på Södra Kroppkärr i Karlstad.

Det var inför semestern förra året som Karlstads kommun inledde arbetet, med att byta dagvattenledningarna på Edebäcksgatan och anslutande tvärgator.

Ett arbete som snabbt blev mer komplicerat och omfattande än det var tänkt.

Att marken, som består av berg, krävde mer sprängning än man trott var en anledning. En annan var att det blev brott i en spillvattenledning.

– När det framkom att ”spillen” var trasig blev det en annan grej, ett helt annat arbete än det var tänkt, säger Johan Törngren, byggledare på Kalrstads kommuns VA-enhet.

– Det gjordes en utredning som konstaterade att vi var tvungna att även byta vatten- och avloppsledningar. Den utredningen var inte klar förrän i början av sommaren, och det var först då vi visste vad vi skulle göra.

Fler moment

Något som gjort att projektet blivit än mer ”tungrott” är att dagvatten- och avloppsledningar, som brukligt, inte ligger i samma schakt på Edebäcksgatan.

Samtidigt har ytterligare moment tillkommit. Senast att arbetet ska fortsätta under Hammaröleden för byte av vatten- och spillvattenledning på en del av Norrstrand, samt en ny tryckledning från pumpstationen på Södra Kroppkärr.

Hur långt har ni kommit?

– Arbetet började norrifrån och vi har tagit med Lövvägen och Edebäcksgatan och är nästan färdiga med Polhemsgatan, säger Johan Törngren.

Kommer ni att vara helt klara i januari?

– Ja, med det arbete vi håller på med nu i alla fall, säger Törngren, men tillägger att det finns stor risk för mer sprängningsarbete.

Det mesta tyder på att Edebäcksgatan kommer att vara avstängd ända fram tills att hela projektet är färdigt.

I takt med att projektet växt har naturligtvis kostnaden stigit. Budgeten för att byta dagvattenledning var på ungefär två och en halv miljon kronor.

Nu handlar det om elva miljoner kronor.

– Men det är som sagt ett helt annat arbete. 20 procent brukar vara en riktsiffra när man pratar kostnad för dagvatten så det ligger ungefär som det brukar.