2015-10-28 06:00

2015-10-28 06:00

En av Karlstads mest slitna gator ska få en upprustning

TRAFIK: 700 meter av Sågverksgatan på Lamberget åtgärdas

Sågverksgatan, en av de gator i Karlstad som är i sämst skick, ska åtgärdas. Det är ett stort projekt där först VA-ledningarna ska bytas.

Anledningen till att man har väntat på att asfaltera om gatan är att VA-ledningarna först ska bytas ut på delar av gatan. Och nu ska det ske.

– Vi startar upp nästa vecka med att börja bygga ett nytt utlopp och runt den 1 december drar vi i gång själva gatuarbetena. Alla VA-ledningar ska bytas ut på en sträcka av cirka 700 meter, berättar Tomas Jonasson, byggledare på kommunens VA-enhet.

Den delen är kostnadsberäknad till cirka 9 miljoner kronor och när de arbetena är klara ska hela den aktuella sträckan mellan Hammaröleden och Lambergsrondellen få ny asfalt. Allt ska vara klart den 31 augusti nästa år.

– Ambitionen är att ett körfält ska vara öppet under hela byggtiden.

Anledningen till att man har väntat på att asfaltera om gatan är att VA-ledningarna först ska bytas ut på delar av gatan. Och nu ska det ske.

– Vi startar upp nästa vecka med att börja bygga ett nytt utlopp och runt den 1 december drar vi i gång själva gatuarbetena. Alla VA-ledningar ska bytas ut på en sträcka av cirka 700 meter, berättar Tomas Jonasson, byggledare på kommunens VA-enhet.

Den delen är kostnadsberäknad till cirka 9 miljoner kronor och när de arbetena är klara ska hela den aktuella sträckan mellan Hammaröleden och Lambergsrondellen få ny asfalt. Allt ska vara klart den 31 augusti nästa år.

– Ambitionen är att ett körfält ska vara öppet under hela byggtiden.