2015-10-27 19:48

2015-10-27 19:48

Megabit är inte allt

KARLSTAD

Det är en missuppfattning att fler megabit per sekund per automatik ger snabbare flöde på nätet. En forskargrupp på Karlstads universitet där Anna Brunström ingår ägnar sig åt att minska fördröjningarna.

Nästan alla retar sig ibland på att det hänger sig och tar tid på nätet. Hjälper det inte med fler megabit per sekund?

– Nej, de allra vanligaste tjänsterna - telefoni, surf, spel – använder korta dataöverföringar och då hjälper det inte. Det är skillnad om man till exempel ska streama film, säger Anna Brunström, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet.

Vad beror då fördröjningarna på i så fall?

– Det kan uppstå köbildning i nätet. Det beror på hur nätet är designat och hur reglerna för dataöverföring ser ut.

Har ni kommit fram till någonting bra?

– Ja, en del av våra lösningar används redan. Det är ett mycket större fokus på fördröjningar nu än för några år sedan. Då handlade allt om bandbredd. Jag brukar för att förklara ställa frågan: om man ska förflytta sig från en punkt till en annan så snabbt som möjligt. Vilket fordon skulle man då välja, racerbil eller buss? Då svarar man förstås racerbil, men om man lägger till att det är 80 personer som ska flyttas blir svaret ett annat. Det beror på vilka mängder som ska förflyttas.

Vem har mest glädje av era forskningsresultat?

– Alla slutanvändare men nya tjänster ställer stora krav. Vill man till exempel utföra operationer på distans så är snabbheten avgörande. När vi ska använda vår känsel är vi väldigt känsliga för fördröjningar.

När blev du senast irriterad på segt nät?

– Det händer ganska ofta, så fort det drar ut på tiden. Vi har en viss förväntan på att det ska gå snabbt.

Nästan alla retar sig ibland på att det hänger sig och tar tid på nätet. Hjälper det inte med fler megabit per sekund?

– Nej, de allra vanligaste tjänsterna - telefoni, surf, spel – använder korta dataöverföringar och då hjälper det inte. Det är skillnad om man till exempel ska streama film, säger Anna Brunström, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet.

Vad beror då fördröjningarna på i så fall?

– Det kan uppstå köbildning i nätet. Det beror på hur nätet är designat och hur reglerna för dataöverföring ser ut.

Har ni kommit fram till någonting bra?

– Ja, en del av våra lösningar används redan. Det är ett mycket större fokus på fördröjningar nu än för några år sedan. Då handlade allt om bandbredd. Jag brukar för att förklara ställa frågan: om man ska förflytta sig från en punkt till en annan så snabbt som möjligt. Vilket fordon skulle man då välja, racerbil eller buss? Då svarar man förstås racerbil, men om man lägger till att det är 80 personer som ska flyttas blir svaret ett annat. Det beror på vilka mängder som ska förflyttas.

Vem har mest glädje av era forskningsresultat?

– Alla slutanvändare men nya tjänster ställer stora krav. Vill man till exempel utföra operationer på distans så är snabbheten avgörande. När vi ska använda vår känsel är vi väldigt känsliga för fördröjningar.

När blev du senast irriterad på segt nät?

– Det händer ganska ofta, så fort det drar ut på tiden. Vi har en viss förväntan på att det ska gå snabbt.