2015-10-27 06:00

2015-10-27 06:00

Kommunen vill att KBAB ska bygga mer

KARLSTAD: Kravet höjs från 100 till 150 nya lägenheter per år

Behovet av fler bostäder gör att kommunstyrelsen vill att KBAB ökar produktionen från 100 till minst 150 nya lägenheter per år.

– Det är ett tufft krav, men det är viktigt att även KBAB bidrar när trycket är högt, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

I många år byggde KBAB nästan inga nya lägenheter. Men för två år sedan fick bolaget kravet på sig att producera minst 100 nya bostäder per år över en femårsperiod.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att höjda det kravet till 150 lägenheter per år.

– Vi ser att det behövs fler bostäder i Karlstad och väljer därför att skruva upp trycket på KBAB. Det är ett tufft krav, men det är viktigt att även KBAB bidrar när trycket är högt, säger Peter Kullgren.

Han konstaterar att det är en utmaning för KBAB att ställa om från att länge nästan bara har varit ett förvaltande bolag.

Nya modeller

– Men vi har i de nya ägardirektiven även försökt hitta modeller som ska göra det lättare för dem att kunna genomföra nya projekt trots kraven på affärsmässighet, säger Peter Kullgren.

Gunnar Persson, verksamhetsutvecklare på KBAB, är nöjd med den förändringen.

– Det är bra att avkastningskraven skrivs om och blir mer långsiktiga. Förhoppningsvis blir det då lättare för oss att bygga mer och behovet är stort. Vi har i princip haft fullt i vårt lägenhetsbestånd de senaste tio åren, säger han.

Tvingas avvakta

Förutom avkastningskraven finns det även en annan sak som gör det svårt för KBAB att bygga så mycket som man vill.

– Det handlar om planläggningen. Många stora projekt tvingas vi tyvärr avvakta med på grund av utredningar som pågår.

– Just nu bygger vi 44 nya lägenheter på Våxnäs och ytterligare 30 är på gång där och samrådet har inletts för 44 lägenheter i Björnparken på Rud. Vi har samtidigt planer för fler bostäder i båda stadsdelarna och även på Gruvlyckan, säger Gunnar Persson.

I många år byggde KBAB nästan inga nya lägenheter. Men för två år sedan fick bolaget kravet på sig att producera minst 100 nya bostäder per år över en femårsperiod.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att höjda det kravet till 150 lägenheter per år.

– Vi ser att det behövs fler bostäder i Karlstad och väljer därför att skruva upp trycket på KBAB. Det är ett tufft krav, men det är viktigt att även KBAB bidrar när trycket är högt, säger Peter Kullgren.

Han konstaterar att det är en utmaning för KBAB att ställa om från att länge nästan bara har varit ett förvaltande bolag.

Nya modeller

– Men vi har i de nya ägardirektiven även försökt hitta modeller som ska göra det lättare för dem att kunna genomföra nya projekt trots kraven på affärsmässighet, säger Peter Kullgren.

Gunnar Persson, verksamhetsutvecklare på KBAB, är nöjd med den förändringen.

– Det är bra att avkastningskraven skrivs om och blir mer långsiktiga. Förhoppningsvis blir det då lättare för oss att bygga mer och behovet är stort. Vi har i princip haft fullt i vårt lägenhetsbestånd de senaste tio åren, säger han.

Tvingas avvakta

Förutom avkastningskraven finns det även en annan sak som gör det svårt för KBAB att bygga så mycket som man vill.

– Det handlar om planläggningen. Många stora projekt tvingas vi tyvärr avvakta med på grund av utredningar som pågår.

– Just nu bygger vi 44 nya lägenheter på Våxnäs och ytterligare 30 är på gång där och samrådet har inletts för 44 lägenheter i Björnparken på Rud. Vi har samtidigt planer för fler bostäder i båda stadsdelarna och även på Gruvlyckan, säger Gunnar Persson.